Lõpudokumentide kättesaamine

Lõpudokumentide kättesaamine

Kuna 2019/2020. õppeaasta lõpuaktused toimuvad ebatavalisel viisil, st virtuaalkeskkonnas, siis ka lõpudokumente ei saa kätte tavapäraselt lõpuaktusel. Lõpudokumentide kättesaamiseks on võimalik kasutada järgmisi võimalusi:

  1. Tulen ise diplomile järele
  2. Volitan teise isiku diplomile järele tulema
  3. Posti teel

 

1. Tulen ise diplomile järele

Tehnikainstituut ja TartuTehnikakolledž:
11. juuni  14.00-16.00
12. juuni 9.00-12.00; 13.00-16.00
15.-19. juuni 9.00-12.00; 13.00-16.00
Tehnikamajast (Kreutzwaldi 56), ruum A216

NB! Alates 25. juunist 9.00-15.00 saab diplomi kätte õppeosakonnast Kreutzwaldi 1a ette kirjutades e-posti aadressil sirje.ruus@emu.ee.


Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
15.-18. juuni  9.00-12.00, 13.00-15.00

19. juuni kell 9.00-11.00

25.-26. juuni 9.00-12.00, 13.00-15.00

29.-30. juuni 9.00-12.00, 13.00-15.00
Metsamajast (Kreutzwaldi 5 D-korpus), ruum D-179

NB! Alates 1. juulist 9.00-15.00 saab diplomi kätte õppeosakonnast Kreutzwaldi 1a ette kirjutades e-posti aadressil sirje.ruus@emu.ee.


Metsandus- ja maaehitusinstituut

Kõik erialad, v.a Maaehitus ning Vesiehitus ja veekaitse:
17. juuni kell 10-13
18. juuni kell 14-17

Kõik erialad:
29. juuni kell 10-13
30. juuni kell 14-17

Metsamajast (Kreutzwaldi 5 A-korpus), ruum 2A4

NB! Alates 1. juulist 9.00-15.00 saab diplomi kätte õppeosakonnast Kreutzwaldi 1a ette kirjutades e-posti aadressil sirje.ruus@emu.ee.


Majandus- ja sotsiaalinstituut
16.-19. juuni  9.00-12.00, 13.00-15.00
Peahoonest (Kreutzwaldi 1A), ruum 042

NB! Alates 25. juunist 9.00-15.00 saab diplomi kätte õppeosakonnast Kreutzwaldi 1a ette kirjutades e-posti aadressil sirje.ruus@emu.ee.


2. Volitan teise isiku diplomile järele tulema

Lõpudiplomi võib vajaduse korral välja võtta ka volitatud esindaja. Volitamiseks tuleb täita VOLIKIRI.

Diplomi saab kätte vastavalt punktis 1 esitatud aegadel.


3. Posti teel

Soovi korral saab ülikool diplomi kätte toimetada ka tähitud posti teel. Posti teel saatmiseks on vajalik ülikoolile eelnevalt saata kirjalik allkirjastatud volitus/avaldus, millele on märgitud korrektne ja täpne aadress, millele diplomit saada soovitakse.


Avaldus saata:

Tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži lõpetanul - heli.maesepp@emu.ee
Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi lõpetanul: lagle.lohmus@emu.ee või maire.vatsar@emu.ee
Metsandus- ja maaehitusinstituudi lõpetanul – merit.karro@emu.ee
Majandus- ja sotsiaalinstituudi lõpetanul: moona.arrak@emu.ee, ylle.kulp@emu.ee või kai.mitri@emu.ee.

NB! Lõpetanu saab soovi korral alates 25. juunist tellida e-postiga diplomi kinnitatud koopia. Vastav soov saata – sirje.ruus@emu.ee.