Doktoritöö vormistamine

Kujundusnäidised

1. Teksti ja jooniste kujundusnäidised
2. Esikaane kujundusnäidis
3. Eeltiitli kujundusnäidis
4. Tiitellehe pöörde kujundusnäidis
5. Tiitellehe pöörde kujundusnäidis maateaduste ja ökoloogia doktorikooli liikmetele
6. Tagakaane kujundusnäidis

Doktoritöö vormistamise nõuded

Trükikoja soovitused

Tähelepanekud ja näpunäited doktoritöö parima trükikvaliteedi saavutamiseks.

Materjal
Trükikojale üleantav materjal peab olema lõplik.

Tekst
Teksti kirjutamisel soovitame arvestada, et raamatu formaat on 167x240 mm ja tekstiraami suurus 117x200 mm. Soovitame võtta samasuguse mõõduga layout, nii on kergem ette näha jooniste, tabelite ja fotode mahtu lehekülgedel.  

Fotod
Juhul kui doktoritöös kasutatakse fotosid, siis trükikoja jaoks palun esitada need foto, slaidi või digifotona. Pildimaterjal nummerdada, lisada alltekstid ning märkida fotode asukoht töös. Fotode maksimaalne laius on 117 mm ja kõrgus 200 mm. Digifotode resolutsioon ehk punktitihedus peab minimaalselt olema 300 dpi (dots per inch). Fotode ja skaneeringute suurendamine või vähendamine mõjutab nende kvaliteeti.

Tabelid, joonised, graafikud
Tabelite, jooniste ja graafikute maksimaalne laius on 117 mm ja kõrgus 200 mm, sellisel juhul mahub tabel või joonis ühele leheküljele. Tabeleid, jooniseid ja graafikuid tehes peab arvestama, et kui töö trükitakse ühe värviga, siis tulpade, sektorite ja joonte eristamiseks valida erineva hele-tumedusastmega värvid või kasutada eristamiseks erineva tähistusega pindu ja jooni. Layout´ist suuremate tabelite, jooniste ja graafikute väiksemaks muutmine võib vähendada nende loetavust.

 

Eesti Maaülikool on raamlepingu trüketeenuste tellimiseks sõlminud ettevõttega Vali Press OÜ. Leping kehtib 07. juuni 2021. a kuni 06. juuni 2024. a.

 

Kontaktandmed:

Pille-Triin Soom, tel 5233226, e-post: pille-triin@vali.ee
Märt Aaremaa, tel 56243049, e-post: mart@vali.ee

 

Täpsem info: SIIN