Doktoritööd 1995

Avo Karus - Aldolaasi ja sorbitooli dehüdrogenaasi omadused ja polümorfiism eesti punast ja mustakirjut tõugu lüpsilehmadel.

Hans Kavak - Ternespiima happesuse mõju vasikate tervisele ja karja taastootmine.

Rein Lillak - Hübriidlütsernirohke rohumaa fütoproduktiivsuse kujunemine.

Manefa Mishkiniene - Fermentpreparaadid noorlindude söötmises.

Rein Muoni - Effects of Continuous Addition of Lubricating Oil Additives Upon the Performance and Wear of a High-Speed Diesel Engine in Severe Working Conditions.

Ao Pae - Katmikkultuuride CO2-ga rikastamise uurimine.