Doktoritööd 1998

Kalev Jõgiste - Individuaalse puu kasv ja uuenemise seaduspärasused hariliku kuuse ja kase segapuistus. Juhendajad: prof. Pertti Hari (Helsingi Ülikool),  prof. Hardi Tullus.

Enn Leedu - Põlevkivi kaevandamisega Eesti põllumajandusele tekitatavate kahjude leevendamise võimalused.

Enno Merivee - Tundlasensillide tüpoloogia ja paigutus naksurlastel (Coleoptera: Elateridae). Juhendaja: prof. Anne Luik

Enno Mõttus - Feromooni substraatdispenserite modelleerimine.

Ants Nummert - Toitumise adaptsioon koduloomadel ning selle mõjutamine ensüümpreparaatidega.

Viljo Viljasoo - Piima jahutus-säilitusseadmete töökindlus ja selle tagamise meetodid. Juhendaja: prof. Boris Reppo.