Doktoritööd 2000

Ants Bender - Lutserni ja punase ristiku sordid, nende omadused. Juhendaja: prof. Rein Viiralt.

Eimar Kuuseoks - Ilmastiku tingimuste ja alusmetsa vanuselise koostise modelleerimine Suur Järvistu puistutes. Juhendajad: D. Reed, J. Dong.

Ants-Johannes Martin - Kaadmiumi mõju kuklasepesade sotsiaalsele homöostaasile ja kuklaste kasutamine keskkonnasaaste bioindikatsioonis. Juhendaja: prof. Anne Luik.

Marika Mänd - Kimalased Eesti põllumajandusmaastikes. Juhendajad: prof. Anne Luik, R. Mänd.