Doktoritööd 2003

Andres Aland - Lüpsikarja tervise seiremudel ning selle rakendamine loomade tervise hindamisel ja parandamisel. Juhendajad: emeriitprof. Jaan Praks, dots. Väino Poikalainen.

Harli Jürgenson - Eesti täppisgeoidi arvutus. Juhendaja: emeriitprof. Jüri Randjärv.

Peeter Kangur - Kiisa Gymnocephalus cernuus (L) toitumissuhete ja populatsiooni seisundi võrdlev uuring kahes erineva kalastiku koosseisu ja toiduvaruga madalas suurjärves. Juhendaja: vanemteadur Andu Kangur.

Jaan Klõsheiko - Okaspuude süsivesikute ainevahetus leelistunud kasvutingimustes. Juhendaja: knd. Malle Mandre.

Eugen Kokin - Mõõtmised, andmetöötlus ja mudelid põllumajanduses. Juhendaja: prof. Kuno Jürjenson.

Katrin Kotkas - Söötme koostise ja säilitustingimuste mõju kartulisortide meristeemtaimedena säilitamisel in vitro ja järelmõju põllul. Juhendajad: prof. Juhan Jõudu, V. Rosenberg.

Enn Lauringson - Agrotehniliste võtete mõju mulla omadustele, umbrohtumisele ja põllukultuuride saagile. Juhendajad: emeriitprof. Heinrich Vipper, prof. Hugo Roostalu.

Illa Miller - Trihhinelloos Eestis: epidemioloogia, diagnoosimine ja tõrje. Juhendaja: prof. Toivo Järvis.

Ilmar Tamm - Kaera omaduste geneetiline ja ilmastikutingimustest sõltuv variatsioon. Juhendajad: prof. Ervi Lauk, emeriitprof. Hans Küüts.

Ülle Tamm - Geneetilised ressursid õlleodra aretamisel. Juhendajad: prof. Ervi Lauk, emeriitprof. Hans Küüts.

Virge Vasar - Auksiinide ja antioksüdantide mõju maguskirsipuu mikrovõrsete in vitro juurdumisele ning järelmõju aklimatiseerumisele ja ex vitro kasvule. Juhendajad: V. Rosenberg, dots. Ao Pae.