Doktoritööd 2005

Maarika Alaru - Talitritikale bioloogiliste iseärasuste ja erinevate kasvufaktorite mõju tema saagile ja söödaväärtusele. Juhendaja: emeriitprof. Enn Jaama.

Merike Henno - Piima kvaliteet ja seda mõjutavad tegurid. Juhendaja: Arvi Olkonen, teaduslik konsultant prof. Olav Kärt.

Ragnar Leming - Rapsikoogi toiteväärtus ja toitainete seeduvus kasvavatel sigadel. Juhendaja: prof. Aleksander Lember.

Natalja Liba - Fotogramm-meetria alused (monograafia). Juhendaja: emeriitprof. Jüri Randjärv.

Einar Mikson - Soojustamata vabapidamislaudaga lehmafarmi kliima ja töökeskkonna ergonoomika. Juhendaja: emeriitprof. Boris Reppo. 

Riina Miljan - Lehmalautade uuenduse mõju piimatootjate majanduslikule suutlikkusele Eestis. Juhendaja: prof. Jaan Miljan.

Helle Mäemets - Eesti järvede suurtaimestiku seosed keskkonnatingimustega ja muutumine antropogeense eutrofeerumise käigus. Juhendajad: vanemteadur Reet Laugaste, vanemteadur Peeter Nõges, prof. Klaus Friedrich Schmieder (Hohenheimi ülikool).

Meelis Ots - Energia- ja proteiiniallika mõju mikroobse proteiini sünteesile mäletsejalistel. Juhendaja: prof. Olav Kärt. 

Lilita Ozola - Puitkonstruktsioonide kandevõimet mõjutavate ebamäärasuste ja faktorite muutlikkuse mõju arvestamine. Juhendajad: emeriitprof. Tõnu Keskküla, prof. Jaan Miljan.

Reet Põldaru - Andmekaeve meetodite rakendusvõimalusi põllumajandusalastes uurimustes. Juhendaja: vanemspetsialist Jüri Roots.
 

Alexander Ryabchikov - Development of some mechanical methods for measurement of residual stresses in coatings. Juhendajad: emeriitprof. Jakub Kõo, dots. Harri Lille.

Ivar Sibul - Mõnede taimsete insektitsiidide ning keskkonnategurite mõju hariliku männikärsaka Hylobius abietis (L.) (Coleoptera, Curculionidae) käitumisele ja füsioloogiale. Juhendajad: prof. Hardi Tullus, prof. Kaljo Voolma. 

Ülo Traat - Põllumajandustraktorite korrashoid. Juhendajad: mittekoosseisuline dots. Lembit Aadusoo, prof. Arvo Leola

Alo Tänavots - Sealiha kvaliteedi hindamine ja emiste viljakust mõjutavaid tegureid. Juhendaja: emeriitprof. Olev Saveli.

Aivo Vares - Noorte lehtpuistute kasv ja areng erinevates kasvukohatingimustes. Juhendaja: prof. Hardi Tullus, vanemteadur Krista Lõhmus (Tartu Ülikool).

Peedu Zeiger - Käibemaks ja selle rakendamise praktilisi probleeme. Juhendajad: dots. Jüri Lehtsaar, dots. Heidi Soe.