Karjäärinõustamine

Noored seisavad silmitsi tähtsate otsustega töö- ja õppevalikute osas. Sobiva eriala ja tulevikuväljavaadete leidmine võib olla keeruline protsess, mille juures on abiks enese, oma huvide, väärtuste, oskuste ja võimete tundmaõppimine.
Tulevikus tööjõuturul konkurentsivõimelisena püsimiseks on vajalik oma karjääri planeerida ehk elueesmärke seada ja nende poole püüelda. Eesti Maaülikoolis on Sulle selle juures abiks karjäärinõustaja Katriin Visnapuu.

 

Kontakt:
Katriin Visnapuu
katriin.visnapuu@emu.ee

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karjäärinõustamine sisaldab endas:
  • iseenda ja oma võimaluste lähemat tundmaõppimist
  • haridustee ja väljaõppe valikuid
  • pika- ja lühiajaliste eesmärkide püstitamist
  • tegevusplaanide koostamist ning nende edukat elluviimist.

Hea noor, kui Sa tunned, et oled valikute ees ning vajad nõuandeid või tahad lihtsalt oma valikud läbi arutada, võta julgesti karjäärinõustajaga ühendust – leiame koos neile lahendused. Olen siin selleks, et Sind aidata!

PRAKTIKA -JA TÖÖPAKKUMISED ÜLIÕPILASTELE JA VILISTLASTELE

 Siit leiad üliõpilastele suunatud töö- ja praktikapakkumised: www.emu.ee/et/oppijale/noustamine/karjaarinoustamine_uus/toopakkumine/