Individuaalne psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on toetada EMÜ üliõpilasi nii õppimises kui ka isiklikus elus ette tulevate raskustega toimetulekul.

Nõustamine pakub üliõpilasele turvalist ja usalduslikku keskkonda, kus psühholoog aitab nõustataval probleemist paremini aru saada ja seda sõnastada. Psühholoog toetab klienti tema mõtetes, tunnetes, soovides ja hirmudes selgusele jõudmisel. Peale probleemi sõnastamist saab psühholoog toetada realistlike ootuste seadmisel, aitab näha raskuste tekkimise ja püsimise põhjusi ning toetab sobivate lahenduste otsimisel.

Nõustamine on üliõpilastele tasuta.

Nõustamine toimub peahoones (Kreutzwaldi 1A) ruumis nr 117. Soovi korral on võimalik ka veebinõustamine.

Kontakt: 

Saara Luna Uibopuu

psyhholoog@emu.ee

saara.uibopuu@emu.ee   

 

Vaimse tervise probleemide ennetustegevus

Selleks, et toetada tudengite vaimset tervist ja soodustada enesearengut, on üliõpilastel võimalus osaleda vaimse tervise teemalistel sündmustel (infotunnid, töötoad, seminarid). 

Ettepanekud erinevate vaimse tervise sündmuste läbiviimiseks on teretulnud. 

Kontakt:

Teili Toms
teili.toms@emu.ee ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaimse tervise tuge leiad ka:

 

Kriisiolukorra puhul tasub pöörduda:

  • ​Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: Raja tn 31, tel 731 8764 (24 h)
  • Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus: Vaksali 14, II korrus; 7 427 555 või 55 517 427, https://tnk.tartu.ee/)
  • Emotsionaalse toe telefon: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)
  • Psühholoogilise kriisiabi telefon: 6314300 (tööpäeviti kl 9-20)

 


Erivajadusega tudengile