TULE TUUTORIKS!

Tuutorikoolitus on taas algamas!

Selleks, et 2022. aasta rebastel ülikoolieluga kohanemine sujuvalt ja lõbusalt mööduks, ootame Sind õppima tuutoriks! 

Tuutori ülesanne on aidata esmakursuslastel ülikooliõpingutesse sisse elada, tutvustades üliõpilaselu, Maaülikooli, õppetööd ja vaba aja veetmise võimalusi, olles toeks ja suunajaks murettekitavate küsimuste juures ning aidates kursavaimul ellu ärgata. Kui usud, et Sinust võiks saada tuutor, siis tule kursusele!

Tuutorikoolitus (OP.1449, 3EAP) koosneb kahest osast: kevadel toimuvad sotsiaalseid oskusi käsitlevad seminarid ning sügisel tuutoripraktika, kus saad juba päriselt oskusi rebastega rakendada. 

Keda ootame tuutoriks? Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe 1. ja 2. aasta üliõpilasi, integreeritud õppe 1., 2. ja 3. aasta üliõpilasi. Tulla võivad ka 1. aasta magistrandid.

 

Miks tuutoriks kandideerida? 

 • Eneseareng: tuutorina saad arendada enda suhtlemis-, esinemis-, organiseerimis- ja juhtimisoskusi
 • Sotsiaalne kapital: Sul on võimalus leida uusi sõpru ja tuttavaid nii rebaste kui teiste tuutorite hulgast ning koostööd teha ülikooli töötajatega
 • Nutikas tudeng: lisaks sellele, et saad veel parema ülevaate ülikooli õppekorraldusest ja tugisüsteemidest, saad Sa tuutorikoolituse eest 3 EAP-d vabaainete hulka ning väärtusliku kogemuse, mida CV-sse lisada

 

Kui soovid kampa lüüa, saada hiljemalt esmaspäevaks, 31. jaanuariks 2022 (ajapikendus!) motivatsioonikiri aadressile teili.toms@emu.ee. Motivatsioonikirjas vasta järgmistele küsimustele:

 • Räägi pisut endast: mida õpid, millega oled varem tegelenud?
 • Miks just Sina tuutoriks sobid?
 • Milline on Sinu arvates tuutori roll ülikoolis?
 • Kuidas Sa oma senises elus abistamisoskusi rakendanud oled? Too vähemalt üks näide.
 • Milliseid teadmisi ja oskusi Sa tuutorina endas arendada tahaksid?

 

Kui kõhkled, loe, mida on tuutorikogemus andnud varasematele tuutoritele:

"Olen õppinud vabamalt suhtlema."

"Hea meel on kedagi aidata :) "

"Meeletult positiivne õhkkond ja vaba suhtlemine tegid tuutorikoolituse nauditavaks. Ausalt öeldes tundusid kolmapäevased kokkusaamised justkui vestlusõhtud sõprade ja eakaaslaste seltsis. Tänu sellele olen leidnud palju uusi tutvusi, julgen sõna võtta või segaduses olevaid tudengeid aidata.”

"Praktiline ja kasulik psühholoogiakoolitus"

"Hästi palju positiivset energiat!"

“Tuutorlus on minu jaoks olnud eneseteostus. Näiteks esmakursuslaste abistamine, mille üle mul endal on hea meel. See tekitab minus positiivse tunde kui keegi on saanud minu käest abi.”

"Tuutorlus hoiab vaimu värske - tuleb kursis olla ülikoolis toimuvate muutustega."

"Tuutorlus on andnud selge eelise nii suhtlemisel õppejõududega kui ka tööturul teistega konkureerides.

Tuutorid suvekoolitusel, august 2021

Tuutorid suvekoolitusel, august 2021

Tuutorid ja buddyd

Kes on tuutorid?

Tuutorid on koolituse läbinud aktiivsed ja sõbralikud vanema kursuse üliõpilased, kes abistavad esmakursuslasi õpingute alustamisel ja üliõpilaseluga kohanemisel koolis. Nad on mõistvad, tähelepanelikud ja neutraalsed kuulajad, kelle poole võib pöörduda iga raskustesse sattunud üliõpilane. Aasta või paar tagasi on nad ise samad sisseelamisraskused edukalt ületanud ja seega head nõuandjad noorematele üliõpilastele. Ükskõik, kas probleemiks on õige auditooriumi või õppematerjalide leidmine, linnakus orienteerumine või kojuigatsus, tuutor aitab lahendada kõiki ettetulevaid raskusi. Erivajadusega üliõpilaste toetamisega tegeleb ülikooli psühholoog, kelle kaudu saab infot ka pakutavate stipendiumite/toetuste kohta erivajadusega üliõpilastele.

Kes on buddy'd?

Buddy on üliõpilane, kellel on keeleoskust ja pealehakkamist olla "oma eestlane" maaülikooli õppima tulevatele välis- ja vahetusüliõpilastele. Ühel buddy'l on 2-3 välismaalasest sõpra, kuna võõra keele ja kultuuri keskel elavav välismaalane vajab intensiivsemat ja individuaalsemat suhtlemist ning abi. On hea, kui buddy'ks soovija on läbinud tuutorikoolituse, aga see ei ole kohustuslik. Peamine on optimistlik ellusuhtumine, soov suhelda ja valmidus aidata võõrkeeles suhtlevaid teisest rahvusest üliõpilasi.

Millist abi saab tuutorilt?

Tuutorid ja tugitudengid toetavad üliõpilasi nende õppetöö korraldamise, planeerimise ja vaba aja sisustamise küsimustes ning muudes üliõpilaselu probleemides, suunates abivajaja vajadusel vastava valdkonna spetsialisti juurde.

Tuutor teab ja tunneb:

 • õppetööga seotud info hankimise võimalusi (ülikooli struktuur, õppeinfosüsteem, õppekorralduseeskiri, listid, veebilehed);
 • ülikooli pakutavaid tugiteenuseid (kellelt millist nõu küsida);
 • ülikoolilinnakut (õppehooned, ühiselamud, arvuti kasutamise võimalused, auditooriumid, raamatukogu, jms);
 • üliõpilaste õigusi ja kohustusi (optimaalne koormus, ainepunktide arv, ainetele registreerimine,  eksamite, arvestuste ja hindamissüsteemiga seonduv, akadeemiline struktuur, tervisekindlustus, üliõpilaspilet, ISIC, õppelaen, akadeemiline puhkus jms);
 • vaba aja sisustamise võimalusi ja üliõpilasorganisatsioone (seltsid, korporatsioonid jms);
 • Tartu linna (raamatukogud, spordi- ja toitlustusasutused, transport jne);
 • buddy teab, kus ja kuidas käib välisüliõpilase elamisloa jms seotud asjaajamine.

Tuutorite fotod ja kontaktid leiab vasakust veerust instituutide lõikes, buddyde kohta leiab ülevaate ülikooli inglisekeelsel kodulehel.

Tuutorlust sh buddy'de koolitust ja tegevust maaülikoolis koordineerib õppeosakond.

Miks saada tuutoriks?

Koolituse läbinud on välja toonud, et nende jaoks oli huvitav ja oluline kuulamis- ja suhtlemisoskuste arendamine. Osalenud on saanud juurde usku iseendasse, mõistvust kaaslaste suhtes ja probleemilahendusoskusi. Kõrgelt hinnatakse kursusel ja esmakususlasi nõustades saadud uusi tutvusi ja silmaringi laienemist. Ürituste korraldamine ja ühistegevuste koordineerimine tuleb kogemusena kasuks nii õppides kui tulevasel töökohal.

Tuutor: "Tuutori kõige tähtsam eesmärk on siiski see, et tudengid tunneksid ennast ülikooi astudes mugavalt, koduselt ning ei kardaks uute katsumustega silmitsi seista."

Kuidas saada tuutoriks?

Tuutoriks saamine saab alguse tuutorikoolitusel osalemisega. Kursus toimub kahes osas - esimene, teoreetiline osa toimub kevadsemestril ja teine, praktiline osa sügissemestril.
Koolituse esimene osa hõlmab:

 • nõustamiskoolitust, kus käsitletakse põhiliselt suhtlemise ja kuulamisega seonduvaid teemasid, mh kuulamisoskused, suhtlemisoskused, kriisid, väärtused, probleemide lahendamine, toimetulek raskete vestlustega, enesekehtestamine jne);
 • esialgset ülevaadet õppekorraldusest ja ülikooliga seonduvast;
 • suvekooli (augusti lõpus), kus toimub koolitus mõnel huvitaval ja tuutorile olulisel teemal (käsitletav teema oleneb kuulajate soovist) ning antakse põhjalikum ülevaade ülikooli ja õppimist puudutavast infost, mida tuutor peab teadma.

Koolituse teine osa toimub sügissemestril, mille vältel tuutorid planeerivad ja viivad läbi esmakursuslastele erinevaid üritusi ja tegevusi. Samal ajal toimuvad tuutoritele endile töönõustamised ehk supervisioonid, kus on võimalik jagada teistega oma kogemust ja küsida nõu.

Tuutorina võivad tegutseda alates 2. õppimise aastast kõik ülikoolis õppijad , kes on läbinud tuutorikoolituse ja osalevad peale tegutsema asumist supervisioonidel.