Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Tuutorid aianduse õppekaval

Mariliis Lulla, ise õpin aiandust. Kontaktid: mariliis.lulla@student.emu.ee, FB: Mariliis Lulla

 

Debora Koit, ise õpin aiandust. Kontaktid: debora.koit@student.emu.ee GSM (+372) 5840 5414, FB: Debora Koit

 

Sandra Pähklepa, ise õpin aiandust. Kontaktid: sandra.pahklepa@student.emu.ee GSM (+372) 5823 0131, FB: Sandra Pähklepa

 

Tuutorid keskkonnakaitse õppekaval

Krislin Kiis, ise õpin keskkonnakaitset. Kontaktid: krislin.kiis@student.emu.ee, FB: Krislin Kiis

 

Carmen Kilvits, ise õpin keskkonnakaitset. Kontaktid: carmen.kilvits@student.emu.ee, FB: Carmen Kilvits

 

Merris Kivisoo, ise õpin keskkonnakaitset. Kontaktid: merris.kivisoo@student.emu.ee, FB: Merris Kivisoo

 

Tuutor keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekaval

Alice Närep, ise õpin keskkonnaplaneerimist ja maastikukujundust. Kontaktid: alice.narep@student.emu.ee, (+372) 5661 3311, FB: Alice Närep

 

Tuutorid loodusturismi õppekaval

Rahel Rae, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: rahel.rae@student.emu.ee, (+372) 5341 2878, FB: Rahel Rae

 

Martin Tikk, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: martin.tikk@student.emu.ee, (+372) 5326 7516, FB Martin Tikk
Olen ka buddy välisüliõpilastele.

 

Tuutor põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval

Rainis Sikk, ise õpin põllumajandussaaduste tootmist ja turustamist. Kontaktid: rainis.sikk@student.emu.ee, FB: Rainis Sikk 

Mai-Liis Palm, ise õpin põllumajandussaaduste tootmist ja turustamist. Kontaktid: mai-liis.palm@student.emu.ee, FB: Mai-Liis Palm

 

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia ning kalanduse ja vesiviljeluse õppekavadel ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.