Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Tuutorid toiduainete tehnoloogia õppekaval

Uku Lepna, ise õpin toiduainete tehnoloogiat. Kontaktid: uku.lepna@student.emu.ee, (+372) 553 4185, FB: Uku Lepna

 

Tuuli-Ly Tähtjärv, ise õpin toiduainete tehnoloogiat. Kontaktid: tuuli-ly.tahtjarv@student.emu.ee, FB: Tuuli-Ly Tähtjärv

 

Gertrud Kask, ise õpin toiduainete tehnoloogiat. Kontaktid: gertrud.kask@student.emu.ee, GSM: (+372) 5903 3118, FB: Gertrud Kask

 

Tuutor veterinaarmeditsiini (eesti õppekeelega) õppekaval, buddy välisüliõpilastele

Minna Liisa Kaarina Latva-Somppi, ise õpin veterinaarmeditsiini. Kontaktid: minna.latva-somppi@student.emu.ee, FB: Minna Latva-Somppi

 

Loomakasvatuse õppekaval ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.