Õppetoetused ja stipendiumid

Õppetoetusi ja riiklikke stipendiume puudutavad maaülikooli korrad leiad õpingute alusdokumentide lehelt. Taotluste vormid dokumendivormide lehelt.

 

Õppetoetused:
Vajaduspõhine õppetoetus
Vajaduspõhine eritoetus
Doktoranditoetus

 

Riiklikud stipendiumid:
Erivajadustega üliõpilaste stipendium
Asenduskodu laste stipendium
Tulemusstipendium

 
Muud stipendiumid:
 
 

Üliõpilaste õppetoetused 2023/2024. õppeaastal.

 

 

Õppetoetuste liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Doktoranditoetus (660 eurot kuus)

Kõik doktorandid, kes on immatrikuleeritud doktoriõppesse enne 2022/2023. õa.

 

 

10.10

Vajaduspõhine õppetoetus (üliõpilase/pere sissetulekust sõltuvalt 150 või 270 või 440 eurot kuus).

(150 eurot, kui sissetulek on 378,2 – 756,38 eurot kalendrikuus.

270 eurot, kui  sissetulek on 189,11 – 378,19 eurot.

440 eurot, kui sissetulek on kuni 189,1 eurot).  

Üliõpilased v.a. doktorandid, kes õpivad täiskoormusega õppes ja kelle perekonnaliikmete kuu sissetulek on kuni 756,38 eurot (alates 1.01.2024).

 

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks või oktoobrikuus ja märtsikuus – neljaks, novembrikuus ja aprillikuus -kolmeks, detsembrikuus ja maikuus - kaheks, jaanaurikuus ja juunikuus - üheks õppekuuks.

edu.ee kaudu

7 tööpäeva pärast taotluse esitamist

Vajaduspõhine eritoetus (135 eurot kuus)

Üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes ja kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus jäeti rahuldamata.    

 

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks või oktoobrikuus ja märtsikuus – neljaks, novembrikuus ja aprillikuus -kolmeks, detsembrikuus ja maikuus - kaheks, jaanaurikuus ja juunikuus - üheks õppekuuks.

oposak@emu.ee kaudu või paberkandjal õppeosakonda

 

Taotluse esitamise kuule järgneva kuu 10. kuupäev

 

 

Üliõpilaste riiklikud stipendiumid 2023/2024. õppeaastal.

 

Stipendiumite liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Erivajadustega üliõpilaste stipendium (puude raskusastmest sõltuvalt 60 – 510 eurot kuus)

Üliõpilased sh doktorandid, kes õpivad täiskoormusega/ osakoormusega õppes ja kellele on määratud puude raskusaste.

22. jaanuar - 22. veebruar 2024

https://harno.ee/erivajadusega-uliopilaste-stipendium

Läbi elektroonilise taotluskeskkonna.

 

 

Asenduskoduhooldusel viibinud või eeskostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium (160 eurot kuus)

Üliõpilased v.a doktorandid, kes õpivad täiskoormusega õppes.

 

27. september - 18. oktoober 2023

https://harno.ee/asenduskodulaste-korgharidusstipendium

 

Läbi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi.

20.11.2023

Tulemusstipendium (100 eurot kuus)

NB! VÕTAt ei arvestata õppekava  täidetud mahu hulka.

Üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes. Septembrikuus ja veebruarikuus -  viieks õppekuuks ÕISi kaudu

10.10.2023

10.03.2024

 

 

Info:

Anne Lüpsik

anne.lypsik@emu.ee

731 3032

503 1947