Asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saavad taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes, kes on ülikooli immatrikuleeritud hiljemalt 3 aastat pärast keskhariduse omandamist või kes jätkavad õppimist magistriõppes hiljemalt 12 kuud pärast rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppe lõpetamist seoses õppekava täitmisega täies mahus.

Stipendiumi maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord” kehtestatud tingimustele.

Stipendiumi suurus on 160 eurot kuus.

Stipendiumi saab taotleda alates üliõpilase immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist. Kui stipendiumi taotletakse alates teisest õppeaastast või hiljem, makstakse stipendiumi alates taotlemise õppeaasta esimesest semestrist. Stipendiumitaotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Stipendium taotlemiseks tuleb täita taotlus Toetuste Menetlemise Infosüsteemis.

Taotluskeskkond on avatud taotluste esitamiseks 27. september - 18. oktoober 2023.

Täpsemat informatsiooni taotlemise tingimuste kohta leiab Haridus-ja Noorteameti kodulehelt.