Tulemusstipendium

Üliõpilasel, välja arvatud doktorandil, on õigus alates tema immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist taotleda tulemusstipendiumi, kui ta vastab järgmistele tingimustele:

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes  on  viisanõudest  loobutud,  ning  on  esitanud  taotluse  õppimiseks  tähtajalise elamisloa saamiseks on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel

  • õpib täiskoormusega ja on täitnud õppekava ettenähtud mahus

  • ei viibi akadeemilisel puhkusel ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.

Taotleda saab kaks korda aastas:  

  • septembrikuu jooksul sügissemestriks (september, oktoober, november, detsember, jaanuar) 
  • veebruarikuu jooksul kevadsemestriks (veebruar, märts, aprill, mai, juuni). 

NB! Taotlusi saab esitada 1.-30.09 ja 1.-29.02


Juhend taotluse esitamiseks õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu. 

Komisjonid otsustavad tulemusstipendiumi määramise või mittemääramise sügissemestril hiljemalt 10. oktoobriks, kevadsemestril hiljemalt 10. märtsiks. 

Tulemusstipendiumi taotlenud üliõpilasi teavitatakse tulemusstipendiumi määramisest või mittemääramisest ÕISi kaudu sügissemestril hiljemalt 20. oktoobril ja kevadsemestril hiljemalt 20. märtsil. 

Tulemusstipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vaata: "Tulemusstipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord".