Eesti Rahvuskultuuri Fond

Tudengeid ja teadlasi toetavad fondid ootavad stipendiumitaotlusi 

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond tudengeid ja teadlasi toetavad allfondid ootavad stipendiumitaotlusi 1. septembrist - 15. oktoobrini. 

Stipendiume jagatakse järgmiste valdkondade toetuseks:

 • Ann Mihkelsoni fond naisteadlastele reaalteadustes;
 • Antti Piipo fond Eesti tehnika- ja majandusteaduste uurijatele;
 • Camilla ja Leo Kuuse fond Eesti kultuuri- ja rahvakultuuri uurijatele;
 • Heino Eelsalu fond teadustegevusele paleoastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal;
 • Inna ja Olev Mathieseni fond Eesti lähiajaloo uurimiseks ühele või mitmele ajaloolasele kas konkreetse teema uurimiseks või selle raames mingi spetsiifilise probleemi lahendamiseks;
 • Nokia fond Eesti tehnika- ja majandusteaduste uurijatele;
 • Rannaleetide fond „Sinilind“ uurimistööks globaalkliima muudatuste mõjust Eesti looduslikule ja sotsiaalsele keskkonnale alates aastast 1860.

Noorte annete stipendiumitega toetatakse järgmisi valdkondi:

 • Abel-Mirka fond Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolituseks Ameerika Ühendriikides;
 • Adda ja Leonhard Mardna fond sisehaiguste arstide õpinguteks ja tegevuseks;
 • Agnes Kultase fond:
  • üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguteks riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Suurbritannia ja Euroopa Liidu maade ülikoolides;
  • ajakirjanike ja ajakirjandusüliõpilaste õpinguteks ja enesetäiendamiseks uuriva ajakirjanduse vallas;
 • Aimée ja Vladimir Beekmani fond Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrantidele;
 • Aktsiaselts FILTER fond keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride koolituseks;
 • Antti Piipo fond Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste koolituseks;
 • Arnold Humala fond noorte matemaatikute teadustegevuseks;
 • BLRT fond masinaehitust, laevaremonti, laevaehitust, valutööstust, keevitust, avameretööstust, tootmise juhtimist ja korraldamist, majandust või infotehnoloogiat õppivatele tudengitele;
 • Boris Tamme fond inseneride koolituseks;
 • Doktor Ivo Risti fond traumatoloogia-ortopeedia residentide koolituseks ja täiendusõppeks;
 • EllexRaidla fond Tartu Ülikooli õiguse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevuseks;
 • Ene Graubergi fond noorte kunsti- ja filosoofiaõpinguteks välismaal;
 • Erkki-Sven Tüüri fond Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppivatele noortele heliloojatele.
 • Jaak Tamme fond õppe- ning uurimistööks sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas;
 • Luminori fond noorte majandus- või tehnoloogiaõpinguteks väljaspool Eestit. Eelkõige toetatakse metaani ja/või CO2 atmosfääriheidete vähendamisega seotud uuringuid või projekte.
 • Monika Oidi fond infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguteks;
 • Professor Uno Sibula fond kirurgide koolituseks ja täiendusõppeks;
 • Rain Lõhmuse fond teaduse allfondina noortele annetele teatri, filmi, kirjanduse, kunsti, teaduse, muusika ja spordi valdkonnas;
 • Riina ja Jaanus Pikani fond meditsiini ja eluteaduste üliõpilastele/teadlastele;
 • Robert Lepiksoni fond Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolituseks ning enesetäiendamiseks;
 • Salme ja Aleksander Mathieseni fond avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades.  Paarisaastatel eraldatakse stipendium arstiteaduse eriala üliõpilastele ja paarituarvulistel aastatel inseneri- ja täppisteaduste eriala üliõpilastele.
 • Soome-Eesti kaubandusühingu fond majandusteaduste üliõpilaste õpinguteks Soomes ja/või Helsingi-Tallinna kaksiklinna uurimistöödeks;
 • Suntee fond arhitektide ja ehitusinseneride õpinguteks ja täiendõppeks ning ehitusmälestiste säilitamiseks;
 • Tamkivi reaalteaduste fond Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguteks ja teadustööks;
 • Zonta fond naisüliõpilaste doktoriõppeks Eesti kõrgkoolides;

Rohkem infot, nõuded ja taotluste esitamine Eesti Rahvuskultuuri Fondi veebilehe e-Ankeedis.