Eesti Maaülikooli Mahekeskus annab välja stipendiume Eesti Maaülikooli mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde autorite ning artikleid avaldanud noorteadlaste ja töötajate premeerimiseks.

 

Stipendiume antakse välja neljas kategoorias: Eesti Maaülikooli tudengitele parima bakalaureusetöö ja parima magistritöö stipendium; noorteadlastele parima avaldatud teaduspublikatsiooni stipendium; üliõpilastele ja töötajatele avaldatud populaarteadusliku artikli stipendium.

2023. aastal premeeritakse parimat bakalaureusetöö autorit 300 euroga, parimat magistritöö autorit 400 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 450 euroga. EMÜ üliõpilase ja/või töötaja parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli preemiaks on 200 eurot.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2022/2023. õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2022. või 2023. aastal publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid. Populaarteadusliku artikli stipendiumile saavad kandideerida kõik EMÜ üliõpilased ja töötajad, kes on 2022. või 2023. aastal avaldanud mahepõllumajanduslikke populaarteaduslikke eestikeelseid artikleid.

 

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus, motivatsioonikiri ja oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikkel (-artiklid) või eestikeelse(d) populaarteadusliku(d) artikli(d) elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee hiljemalt 1. oktoobriks 2023.

Motivatsioonikirjas tuleb selgitada, kuidas esitatud töö aitab kaasa mahesektori arengule.

Täpsemad tingimused leiate siit: http://mahekeskus.emu.ee/mahestipendium/

 

Stipendiaadid kuulutatakse välja sügisel toimuval mahepõllumajanduse konverentsil.

 

Küsimuste korral pöörduda:

Elen Peetsmann
elen.peetsmann@emu.ee
Tel: 53044003