Erasmus+ programmi Euroopa-sisene õpriänne

 

Euroopa-sisene Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis hõlmab endas kõrg-, kutse-, täiskasvanu- ja üldhariduse rahvusvahelise koostöö arendamist. Toetatavad tegevused:
- õpiränne (õppurid, õppejõud, personal);
- strateegiline koostöö (sh haridusasutuste ja ettevõtete vahel) ja
- poliitikareformide arendamine.

Euroopa-sisese Erasmuse programmiga on liitunud kõik Euroopa Liidu riigid, lisaks Island, Norra, Liechtenstein, Türgi, Serbia ja Põhja-Makedoonia. Nimetatud riikide kõrgkoolidel on võimalus taotleda programmis osalemise õigust. Eesti Maaülikool osaleb Erasmuse programmis alates Eesti liitumisest programmiga 1998. aastal. 

Erasmuse programmi peamine eesmärk on üliõpilaste õpiränne, milles saab osaleda

Õpirände kestvus on  3-12 kuud, praktika puhul on minimaalne periood 2 kuud. Üliõpilane saab osaleda Erasmuse programmis iga õppeastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud (lähtudes perioodi kestuse miinimumnõuetest) ning lisaks teha praktikat ka lõpetamisele järgneval aastal.

EMÜ Erasmus+ Kõrgharidusharta 2021-2027

EMÜ Erasmus+ Policy Statement 2021-2027

Loe siit Erasmus+ üliõpilashartat

Õppejõududele pakub Erasmus programm võimalust lühiajaliselt õpetada välisriigi partnerülikoolis. Mitteakadeemilised töötajad saavad programmi kaudu osaleda koolitustel välisriigi ülikoolis, ettevõttes või organisatsiooni juures. Õppejõudude/töötajate vahetuse kohta leiab infot siseveebis.

Alates 2015. aastast osaleb Eesti Maaülikool ka Erasmus+ üleilmse õpirände programmis.

Erasmus koordinaatorid instituutides

Partnerkoolide nimekiri

Eesti Maaülikooli Erasmus kood: EE TARTU01

Kontakt:

välissuhete spetsialist Karoli Kõiv