Klikkerid

Eesti Maaülikool taotles 2014. aasta kevadel  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) projektist "IKT rakendamine kõrghariduses" klikkerite soetamiseks toetust. Projekti eesmärgiks oli IKT-vahendite kasutamise abil parendada Eesti Maaülikoolis loengu- ja seminarivormis toimuva õppetöö kvaliteeti ja võimaldada kohese tagasiside saamist auditooriumilt kõikidel õppekavadel. Firmalt Turning Technologies LLC on seotatud 4 klikkerite komplekti. Igasse komplekti kuulub 50 õppurite klikkerit, 1 õppejõu pult ning vastuvõtja.

Klikkerid asuvad: Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi, tehnikainstituudi, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi õppejõud leiavad oma instituudi komplekti enda õppekorralduse sptesialistide ruumist. Metsandus- ja maaehitusinstituudi ning majandus- ja sotsiaalinstituudi õppejõud saavad klikkerid kätte õppeosakonna haridustehnoloogi käest ruumist 0040.

Klikker on elektrooniline vahend, mis võimaldab tervel auditooriumil (eriti suurte õpperühmade puhul) üheaegselt õppejõuga suhelda ning nii kuulajatel kui ka õppejõul saada kohest tagasisidet õppetegevuse edukuse kohta. Uue materjali edastamisel loenguvormis on ka auditooriumiga hea kontakti saavutanud õppejõul raske saada tagasisidet kõikidel õppuritelt. Klikkerite abil saab õppejõud esitlusse tekkiva diagrammi alusel kohese ülevaate, kui arusaadav oli uue õppematerjali esitlemine. Klikkerite piiratud arvul (nt suhtega 1:3) jagamine võimaldab organiseerida grupitööd - õppuritel palutakse püstitatud probleemi või küsimuse üle arutleda ning leida argumenteeritult konsensus, millist vastuse varianti esitada.

Üliõpilased  on toonud välja:

  • anonüümselt on lihtsam anda õppejõule märku, kui õpitav materjal vajab veelkord selgitamist;
  • uudse vahendi kasutamine loengutes on vaheldusrikas;
  • sageli algavad klikkerite kasutamise tulemusel välja koorunud probleemkohtade üle huvitavad diskussioonid.