Kasutajakonto loomine

Õppeaasta alguse liginedes on esitatud küsimusi kontode saamise kohta:

"Proovisin luua endale EMU kodulehel kasutajat, aga süsteem ütles, et mul puudub seos maaülikooliga."

Kontode tekitamine ja konto saamine on seotud aktiivse suhte tekkimisega EMÜ õppeinfosüsteemis (ÕIS).

Aktiivne suhe tekib 29. augustist, konto saate luua sellest kuupäevast alates iseteeninduses ID kaarti kasutades aadressil konto.emu.ee.
 

IT-info

EMÜ infosüsteemide kasutajatunnus

Maaülikooli infosüsteemide kasutajatunnus võimaldab:

  • Ligipääsu isiklikule e-posti aadressile (office.com) (kasutajanimi kujul kasutajanimi@emu.ee (see ei ole e-posti aadress!!!)
  • Liigpääsu Õppeinfosüsteemile (ÕIS) (ois.emu.ee)
  • Ligipääsu ülikooli arvutiklassi arvutitesse
  • Ligipääsu VPN kliendi (tunnel.emu.ee) kaudu failiserverile ja litsentseeritud õppeprogrammidele

 

Maaülikooli kasutajatunnuse saamise eeldusteks on:

  • Tudeng on kantud Maaülikooli õppeinfo süsteemi (ÕIS)
  • Tasuliste tudengite puhul on õppemaks tasutud
     

Kasutajatunnuse saamiseks on kaks võimalust:

1. Selle saab luua tudeng ise ID kaardiga veebiaadressil konto.emu.ee
2. Dokumendi alusel väljastab kasutajatunnuseid Üliõpilasesindus

Parooli kadumisel on võimalik uut parooli saada samadel viisidel nagu konto loomiselgi.

NB! EMÜ arvutivõrgu parooli on keelatud edasi anda kolmandale isikule!

 

Lihtne E-posti teenus EMÜ tudengitele

Lihtne e-posti teenus sisaldab postiaadressi kujul eesnimi.perenimi@emu.ee.

 

Infot EMÜ IT süsteemide uuenduste ja muudatuste kohta saad aadressilt it.emu.ee