Registreerumine õppetööle

 

Ainetele registreerumine

Piirangud ainetele registreerumisel

Registreeringu tühistamine

Eksamid (arvestused) ja korduseksamid

Kontrolltööd

 

KKK:
Kes saavad üliõpilasi õppetööle registreerida?
Õppeainetele saavad üliõpilased selleks ettenähtud ajal ise registreeruda (kui registreerumisele ei ole seatud piiranguid). Ka saavad seda teha õppekorralduse spetsialistid ning ainet õpetavad õppejõud.

Mis registreeringuga kaasneb?
* Kui õppeainele on tehtud tunde, kajastuvad need üliõpilase isiklikus tunniplaanis (pealehelt Minu tunniplaan). Isiklik tunniplaan moodustub neist ainetest, millele üliõpilane on registreeritud ja millele on toimumisaeg ÕISi lisatud. St täidetud peavad olema mõlemad tingimused!
* Üliõpilane näeb õppematerjale, mille juurde õppejõud on piiranguks märkinud "aine kuulajaile". Üliõpilane näeb neid õppematerjale selle semestri jooksul, kui ta ainele registreerunud on. St kui üliõpilane on ainele registreeritud olnud mõnel varasemal semestril, siis ta õppematerjale ei näe - see õigus on ainult selle semestri raames, mil ta õppetööl osaleb (st ainele registreeritud on).
* Üliõpilane lisatakse automaatselt semestri lõpus eksamiprotokolli. Kui ta ei ole selle semestri jooksul ainel osalenud, ei ilmu eksamile vms, lisatakse protokolli märge "mitteilmunud".
* Üliõpilasel on kohustus anda õppeainele ja õppejõule tagasisidet selleks määratud ajal.