Õppeained, ainekavad

Õppeained

Lingi alt  Minu loetavad ained näete kõiki aineid, mida olete õpetanud (kui loendis on mõni aine, mida Te ei ole kunagi õpetanud, andke sellest palun teada oma instituudi õppekorralduse spetsialistile).

Õppeaine üldandmed

Õppeaine üldinfo

Lõplikke hindamisviise on kaht liiki - arvestus ja eksam (täheline hindamine). Ka siis, kui aine lõpeb  kursuseprojektiga või hinne pannakse kohalkäimiste, laboritööde vms alusel, kasutatakse neid kaht hindamisviisi.

Kohustuslikud eeldusained on ained, millede läbimine on enne aine sooritamist üliõpilasele kohustulik. Kui vastavad eeldusained on läbimata, ei saa üliõpilast ainele registreerida ega teda aineprotokolli lisada. Eeldusaineid saab lisada kas loendina või alternatiividena (kujul kas aine või teine aine).

Üldandmeid õppejõud ise muuta ei saa, nende muudatustest tuleb anda teada ÕISi peaspetsialistile (sirje.ruus@emu.ee).

Ainekava kirjeldab konkreetse semestri õppetööd. Ainekava luuakse igaks semestriks, eri õppevormidele eraldi. Ainekava info lisab ÕISi õppejõud.
Ainekava põhiandmed

Ainekava juures on näha ka ainele registreeritud õppijad, õppematerjalid ja toimumised. Toimumiste all on eraldi välja toodud aine tunnid ja eksamid. Toimumisi õppejõud ise lisada ei saa, need lisab instituudi õppekorralduse spetsialist vastavalt tunni- ja eksamiplaanidele.

Ajakava


Rühmad

Registreerimiskuupäevad on kuupäevad, mil üliõpilased ise antud ainele registreeruda saavad. Kui aine juures on märge Aine ei ole registreerimiseks avatud, ei saa üliõpilased hetkel sellele ise registreeruda.

Ainekava juurest on võimalik saata e-kiri kõigile ainele registreeritud üliõpilastele.