Sihtasutus Rotalia Fond stipendium

SA Rotalia Fond stipendium

Rotalia Foundation (USA) ja Sihtasutus Rotalia Fond, omades ühiseid sihte, eelkõige eesti tudengite hariduspüüdele kaasaaitamisel, teevad koostööd nende sihtide saavutamiseks.

Selles koostöös Sihtasutus Rotalia Fond, edaspidi fond, kuulutab välja 50 stipendiumi a’ 2000 €  Eesti avalik-õiguslike ülikoolide (, TLÜ, TalTech, EMÜ, EMTA, EKA) üliõpilastele, kes praegu õpivad täiskoormusega päevaõppes kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) 2. aastal või integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal.

Vt tingimusi   https://fond.rotalia.ee/tingimused/ ja teavet fondi kohta https://rotalia.ee/fondid/foundation/ ning https://www.rotaliafoundation.com/

Sooviavaldused esitatakse e-keskkonnas 15. maiks 2022. a kuni kella 23.59.

Stipendiaadid  selguvad juulikuu lõpuks ning sellekohased teated edastatakse stipendiaatidele e-postiga. Kui epideemiaolukord võimaldab, siis stipendiumid antakse üle uue õppeaasta alguses toimuval aktusel Rotalia majas Tartus.