Bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõpe

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Õppekava

Vastuvõtutingimused*

Konkursipunktide kujunemine

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (bakalaureuseõpe)

 

28 õppekohta (päevaõpe)

20 õppekohta (sessioonõpe)

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Õppekava

Vastuvõtutingimused*

Konkursipunktide kujunemine

 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus (bakalaureuseõpe)

 

30 õppekohta (päevaõpe)

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne

 

Väljaspool konkursi võetakse vastu: 

Kehtna Kutsehariduskeskuse maamõõdutehniku eriala lõpetanud kooli soovituskirja alusel

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

Maaehitus (ehitusinseneriõpe; bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe)2

 

35 õppekohta (päevaõpe)

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st

 

- laia matemaatika riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st või kitsa matemaatika riigieksam vähemalt 80 punkti 100-st või vastuvõtukatse matemaatikas vähemalt 20 punkti 100-st

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti

- laia matemaatika riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti või kitsa matemaatika riigieksam: 8-10 konkursipunkti või vastuvõtukatse matemaatikas: 2-10 konkursipunkti

- keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti või 16-30 konkursipunkti

Metsandus (bakalaureuseõpe)

 

50 õppekohta (päevaõpe)

​- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne  

 

Väljaspool konkursi võetakse vastu:

Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise tehnoloogia eriala või Luua Metsanduskooli lõpetanud kooli soovituse alusel

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

Puidutöötlemise tehnoloogia 3

(rakenduskõrgharidusõpe)

 

5 õppekohta (päevaõpe)

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne  

 

Väljaspool konkursi võetakse vastu:

Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise tehnoloogia eriala lõpetanud kooli soovituse alusel

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

Vesiehitus ja veekaitse (ehitusinseneriõpe; bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe)2

 

5 õppekohta (päevaõpe)

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st

 

laia matemaatika riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st või kitsa matemaatika riigieksam vähemalt 80 punkti 100-st või vastuvõtukatse matemaatikas vähemalt 20 punkti 100-st

 

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti

- laia matemaatika riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti või kitsa matemaatika riigieksam: 8-10 konkursipunkti või vastuvõtukatse matemaatikas: 2-10 konkursipunkti

- keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti või 16-30 konkursipunkti

 


Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Vastuvõtutingimused*

Konkursipunktide kujunemine

 

Aiandus (bakalaureuseõpe)

 

20 õppekohta (päevaõpe)

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne

 

Väljaspool konkursi võetakse vastu:

kutsekeskharidusasutuse põllumajanduslike erialade lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

Kalandus ja rakendusökoloogia (bakalaureuseõpe)

 

5 õppekohta (päevaõpe)

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne

 

Väljaspool konkursi võetakse vastu:

kutsekeskharidusasutuse kalakasvatuse eriala lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

Keskkonnakaitse (bakalaureuseõpe)

 

34 õppekohta (päevaõpe)

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne    

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (bakalaureuseõpe)

 

20 õppekohta (päevaõpe)

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne    

 

vastuvõtukatse vähemalt 3 punkti 10-st

 

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

vastuvõtukatse:3-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 13-40 konkursipunkti

Loodusturism (bakalaureuseõpe)

 

20 õppekohta (päevaõpe)

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne    

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bakalaureuseõpe)

 

5 õppekohta (päevaõpe)

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne     

 

Väljaspool konkursi võetakse vastu:

kutsekeskharidusasutuse põllumajanduslike erialade lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0 

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

 

Tehnikainstituut

Õppekava

Vastuvõtutingimused*

Konkursipunktide kujunemine

 

Tehnika ja tehnoloogia (bakalaureuseõpe)3

 

5 õppekohta (päevaõpe)

10 õppekohta (sessioonõpe)

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st

 

- laia matemaatika riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st või kitsa matemaatika riigieksam vähemalt 80 punkti 100-st või vastuvõtukatse matemaatikas vähemalt 20 punkti 100-st

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne 

 

 

Väljaspool konkursi võetakse vastu:

kutsekeskharidusasutuse lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,5 või Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnika erialade kuni kaks lõpetanut kooli soovituse alusel

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti

- laia matemaatika riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti või kitsa matemaatika riigieksam: 8-10 konkursipunkti või vastuvõtukatse matemaatikas: 2-10 konkursipunkti

keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti või 16-30 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

 

Tartu Tehnikakolledž

Õppekava

Vastuvõtutingimused*

Konkursipunktide kujunemine

 

 

Tehnotroonika

 

(rakenduskõrgharidusõpe)23

5 õppekohta (päevaõpe)

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st

 

- laia matemaatika riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st või kitsa matemaatika riigieksam vähemalt 80 punkti 100-st või vastuvõtukatse matemaatikas vähemalt 20 punkti 100-st

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne 

 

 

Väljaspool konkursi võetakse vastu:

kutsekeskharidusasutuse lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,5 või Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnika erialade kuni kaks lõpetanut kooli soovituse alusel

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti

- laia matemaatika riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti või kitsa matemaatika riigieksam: 8-10 konkursipunkti või vastuvõtukatse matemaatikas: 2-10 konkursipunkti

keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti või 16-30 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

 

Loomakasvatus (bakalaureuseõpe)

 

20 õppekohta (päevaõpe)

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne     

 

Väljaspool konkursi võetakse vastu:

kutsekeskharidusasutuse põllumajanduslike erialade lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0

 

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 6-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

Toiduainete tehnoloogia (bakalaureuseõpe)

 

25 õppekohta (päevaõpe)

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne     

 

lõputunnistuse hinne õppeaines: keemia

 

- motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis)

 

Väljaspool konkursi võetakse vastu:

Kutsekeskharidusõppe toiduainete töötlemise erialade kuni kolm lõpetanut keskmise hindega vähemalt 4,5

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

lõputunnistuse hinne: 3-5 konkursipunkti

- motivatsioonikiri: 1-20 konkursipunkti

 

KOKKU: 11-50 konkursipunkti

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe; bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe)

 

34 õppekohta eesti õppekeelega õppekava (päevaõpe)

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- lõputunnistuse hinne õppeaines: bioloogia

 

- lõputunnistuse hinne õppeaines: keemia

 

- lõputunnistuse hinne õppeaines: matemaatika

 

- lõputunnistuse hinne õppeaines: inglise keel

 

lõputunnistuse hinne õppeaines: eesti keel

 

motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis)

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne bioloogias: 3-5 konkursipunkti

- keskmine hinne keemias: 3-5 konkursipunkti

- keskmine hinne matemaatikas: 3-5 konkursipunkti

- keskmine hinne inglise keeles: 3-5 konkursipunkti

- keskmine hinne eesti keeles: 3-5 konkursipunkti

- motivatsioonikiri: 1-20 konkursipunkti

 

KOKKU: 20-65 konkursipunkti

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe; bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe)

 

38 õppekohta inglise õppekeelega õppekava (päevaõpe)

Vastuvõtutingimused inglise õppekeelega veterinaarmeditsiini õppekavale   

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad. Vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse. Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

³ Eriala, millele alates 2017. aastast sisseastunu saab taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Loe lähemalt siit.

Konkursipunktide arvestamisel viiakse nii riigieksamitulemused kui keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne 10-punktisüsteemi (riigieksamitulemus korrutatakse 0,1 ja keskhariduse keskmine hinne 2-ga). Keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne võetakse arvesse 5-punktisüsteemis toiduaine tehnoloogia õppekaval ning erinevate õppeainete hinded võetakse 5-punktisüsteemis arvesse veterinaarmeditsiini eesti õppekeelega õppekaval ning toiduainete tehnoloogia õppekaval. 

NB! Tehnikavaldkonna õppekavale kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma laia matemaatika riigieksamilt on 20 punkti.

Riigieksamitulemuste asendamine

* Enne 2014. aastat riigieksamid sooritanutel arvestatakse kitsa matemaatika riigieksami nõude täitmiseks lõputunnistuse matemaatika hinne. Laia matemaatika riigieksami nõude täitmiseks arvestatakse kandidaadi enne 2014. a. sooritatud matemaatika riigieksami tulemus. Eesti keele riigieksami nõude täitmiseks arvestatakse kirjandi tulemus.

** Eesti keele riigieksami asemel saab arvestada eesti keele teise keelena riigieksami tulemust. Parema tulemuse korral on võimalik eesti keele teise keelena riigieksami asemel arvestada eesti keele B2 või C1 tasemeeksami tulemust, vaata lähemalt siit.

*** Kitsa matemaatika riigieksami nõue loetakse täidetuks laia matemaatika riigieksami tulemusega.  

**** Kui üliõpilaskandidaadi tulemus laia matemaatika riigieksamil on väiksem kui 20 punkti ja ta kandideerib laia matemaatika nõudega konkursil, siis tuleb sooritada vastuvõtukatse. Sama nõue kehtib, kui kitsa matemaatika riigieksami tulemus on alla 80 punkti. Vastuvõtukatse minimaalne kandideerimiseks vajalik punktisumma on 20. Konkursipunktide parandamise eesmärgil võib vastuvõtukatse sooritada kandidaat, kes on saavutanud laia matemaatika riigieksamil 20 ja rohkem punkti (kitsa matemaatika riigieksamil 80 ja rohkem punkti), kui ta kandideerib õppekavale, mille vastuvõtutingimustes on nõutud laia matemaatika riigieksam. Arvestatakse paremat tulemust. Vastuvõtukatse asemel on lubatud arvestada Eesti Maaülikooli matemaatika ettevalmistuskursuse lõputööd, kui lõputöö tulemus on vähemalt 20 punkti. 

Puuduvad riigieksamid asendatakse keskharidust tõendava dokumendi ühekordse keskmise hindega, v.a laia matemaatika riigieksam. Kui õppekavale kandideerimiseks on nõutav laia matemaatika riigieksami tulemus ja üliõpilaskandidaadil see puudub, sooritab üliõpilaskandidaat vastuvõtukatse.