Erivajadusega sisseastujale

Erivajaduse all mõistetakse vajadusi, mis tulenevad meditsiiniliselt määratletud puudest või ka meditsiiniliselt määratlemata erivajadusest, millest lähtuvalt on vajadus muuta õppeprotsessi või õppekeskkonda, et õppur saaks õppes osaleda maksimaalselt.

Erivajadusega üliõpilaskandidaatidele kehtivad vastuvõtul maaülikooli võrdsed tingimused teiste üliõpilaskandidaatidega.

2012. aastal kaardistas maaülikool oma õppekavad, et saada teada, millistel erialadel millise erivajadusega inimesed õppida saavad ning kus nähakse takistusi. Selgus näiteks, et maaülikoolis ei ole õppekavasid, kus saaks õppida pime inimene. Samas on mitmeid erialasid, kus teatud õppetöö kohanduste korral on ka erivajadusega inimesel võimalik õppekava läbida, täpset infot selle kohta saad siit.

Iga erivajadusega inimese puhul lähenetakse tema õppimisvõimalustele maaülikoolis individuaalselt ning analüüsitakse, kas tal on konkreetsel õppekaval võimalik õppida ning millised kohandused on tema vajadustest lähtuvalt vajalikud. Kindlasti on soovitav enne kandideerimist konsulteerida vastava instituudiga või võtta ühendust maaülikooli erivajadusega inimeste kontaktisikuga. 

Erivajaduse puhul on tegu delikaatsete andmetega, seega saab kõrgkool koguda antud andmeid siis, kui üliõpilane soovib vastavasisulist infot õppeasutusele anda. Info erivajaduse kohta sisestatakse kõrgkooli andmebaasi ainult juhul, kui üliõpilane vajab erivajadusest tingituna õpingute läbimiseks stipendiumi tugiteenuste kasutamisel. Antud info andmine on õppuril vabatahtlik ja vajalik ainult stipendiumi taotlemise soovi korral.

Erivajadusega üliõpilaste kontaktisik on ülikooli psühholoog.

 

Küsimuste korral vastuvõtu kohta pöördu:

Tel: 731 3048

E-post: vastuv@emu.ee