Loodusturism

Loodusturism ei tähenda vaid vihmametsades reisimist ja kaamli paitamist – see on ainult turisti vaade. Loodusturismi erialale õppima tulles hakkad mõistma loodust kui terviklikku süsteemi ning inimese rolli selles. Saad teada, et kui erinevad asjad on turistina reisimine ning reisil pakutavate tegevuste ja teenuste ette valmistamine külaliste jaoks. Pärast meie õppekava läbimist võid silmad avada ükskõik millises Eestimaa paigas ning oskad sellest aru saada ja seda ladusalt edasi anda. Saagu sinust ametnik, ringijuht, loodusgiid või ettevõtja – sinuga on alati huvitav, sest sa tead palju ja oskad seda ka huvitavalt edasi anda. 

Kas see eriala sobib sulle? 

Hinda 5-palliskaalal kuivõrd allolevad väited sinu kohta käivad:  

 1. Naudin loodust ja väärtustan erinevaid looduskeskkondi 

 1. Tahan loodust paremini tunda - kes, kus ja miks seal elavad, kuidas loodus toimib 

 1. Mulle meeldib nuputada, leida looduse toimimisele selgitusi 

 1. Soovin kaasa aidata loodusväärtuste kaitsesse ja loodust säästvate tegevuste arendamisse 

 1. Mind huvitab turismi olemus Eestis ja maailmas ning turismi positiivne ja negatiivne mõju elusloodusele 

 

18-25 punkti „See õppekava sobib sulle suurepäraselt!“ 

Tundub, et sinu väärtused ja huvid kattuvad suurel määral õppekava eesmärkidega. Meie õppekava pakub sulle võimalust oma teadmisi ja oskusi süvendada. Sinu positiivne suhtumine, kirg ja eelnevad kokkupuuted loovad hea eelduse sellel õppekaval õppimiseks ja tuleviku spetsialistiks saamisel. Ootame sind õppima! 

13-17 punkti „Sul on head eeldused õppekaval õppimiseks.“ 

Näib, et su huvid ja väärtused vastavad üsna hästi meie õppekava eesmärkidele. Meie juures õppimine annab sulle täiendavaid teadmisi ja oskusi, samuti kindlust ja sügavamat arusaama sind huvitavatest teemadest. Julgustame sind seda võimalust kasutama, et nii isiklikult kui professionaalselt kasvada. Tee see samm ära ja alusta õpinguid! 

0-12 punkti „Kaalu veel, kas see õppekava on õige valik.“ 

Praegu tundub, et su huvid ja eesmärgid päris täielikult õppekava eesmärkidega ei kattu. See ei tähenda, et sa ei võiks siiski selles valdkonnas oma teadmisi ja oskusi edendada, kuigi julgustame kaaluma ka teisi võimalusi, mis sinu praegustele huvidele ja tulevikuplaanidele paremini vastavad. Uuri lähemalt meie teisi erialasid! 

Mida ja kuidas õpid? 

Milles saad põhjalikumad teadmised?  

 • Anname sulle põhjalikud teadmised elusloodusest – elementaarsed teadmised mullastikust, kivimitest, seenestikust, taimedest, putukatest, loomadest, lindudest, kaladest, kahepaiksetest ja veekogudest. Lisaks ka teadmised nende süsteemide koos toimimisest. Selle kõrval õpid tundma ka erinevaid looduskaitseaspekte ning looduse mõju inimesele ja vastupidi. Sekka ka majandamist looduses ning taastamise põhimõtted, erialast inglise keelt ning praktilisi oskusi erinevates kaardirakendustes. 

 • Anname sulle ülevaate positiivsetest ja negatiivsetest näidetest turismist nii kui maailmast. Õpid ka ettevõtlust, turundust, üldist turismi olemust ning selle eri suundi. Oma ala spetsialistide toel õpid laialdaselt võtteid, kuidas rääkida loodusest mistahes sihtgruppidele. 

Varasemate tudengite kogemusi saad näha Instagramis #loodusturism teematrellide alt. 

 

Mida õpid?  

 • Kõige rohkem praktikume ja õppekäike toimub looduses, kus saavad tuttavaks taimed ja seened, selgroogsed ja selgrootud, mets, sood ja pärandkooslused. 

 • Saad suurepärased taustateadmised Eestimaa looduse mõistmiseks ja tervikpildi saamiseks – sealhulgas mullateadusest, metsateadusest, põllumajandus- ja pärandmaastikest, ökoloogiast ja pärandkultuurist.  

 • Õpid, kuidas teha loodust arusaadavaks ja lähedaseks – looduse vahendamine, giiditeenus ja tööohutus loodusturismis, loodusturism maailmas ja loodusturismi bioloogia. 

 • Vaata õppekava siin.

 • Vaata õppeplaani siin.

 

Kuidas praktikat saad?  

 • Taimepraktikum on osa taimestiku õppeainest. Üks taimepraktikum kestab u 3 päeva, kokku on kaks praktikumi – üks neist Järvseljal, teine Puhtus. Järvseljal jagatakse tudengid rühmadesse ning iga rühm saab endale ülikoolipoolse juhendaja, kellega tehakse igapäevaselt paaritunniseid jalutuskäike. Puhtul on grupp väiksem ning tudengeid suudab õpetada üks õppejõud. Selle jooksul tutvustatakse tudengitele taimi (perekonnad, seltsid, tunnused jm), selgitatakse nende eripärasid, kasvukohti, nii looduslikele kui inimtegevuslikele mõjutustele reageerimist ja liigirikkust jne. Lisaks toimub peale õuesõpet ka siseruumides herbaariumi praktikum, kus õpetatakse taimemääraja kasutamist ning taimede füüsilist herbariseerimist. Praktikumi lõpus toimub suuline eksam, kus õpilased vastavad paarides õppejõu poolt osutatud taime nime ja vastavad lisaküsimustele. 

 • Linnupraktikum toimub kevadeti ringsõiduna looduses ning Järvseljal mitmepäevase praktikumina.  

 • Putukate praktikum on eriliselt äge, toimuvad nii väljasõidud kui ka liigijaht Tartu linnas. 

 • Seenepraktikum on sügiseti 3 päeva Järvseljal, seal saavad selgeks kõik seened, kes nina välja pistnud, ning ka need, kelle olemasolust sul aimugi pole. 

 • Erinevate õppeainete käigus toimub arvukalt õppereise ja välitegevusi.  Loodusturismi aluste õppeaines ringkäik mõnes Eesti rahvuspargis, kus proovitakse erinevaid tegevusi  looduses, looduse vahendamise metoodika aines on väljasõit mõnele õpperajale ning arvestuse saab Maamessil Maaülikooli ja praktilisi loodusega seotud tegevusi tutvustades.  Giiditeenuse ja tööohutuse aines on ette nähtud “veeprotseduurid” Võhandu jõel, karuvaatlus Alutagusel ja veel palju teisi põnevaid tegevusi looduses. Õppeaines Eesti biotoobid loodusturismi ressursina toimub aga kolmepäevane praktikum Meenikunno rabas ja selle ümbruses. 

 • Erialapraktikaks saad valida endale sobiva väljakutse – praktiseerida seiklusturismi ettevõttes (Loodusturism.ee) või RMK külastuskeskuses, looduskoolides (Vapramäe, Tartu Keskkonnahariduskeskus jne) või maaturismi ettevõtetes. Praktika eesmärk on ennast proovile panna tegutsevas ettevõttes või organisatsioonis, rakendada õpitut ning omandada kogemusi ja sidemeid edasiseks tööeluks.  

 • Praktikate raames jõuad sa sagedasti meie tudengite lemmikpraktikabaasi Järvseljal. Samuti on tudengitele eredaid mälestusi pakkunud Puhtu bioloogiajaam.  

 

Õppekeskkond 

  

Kuhu edasi?  

Õppimisvõimalused 

 • Oma õpinguid saad jätkata Eesti Maaülikoolis loodusturismi magistriõppel, mis annab sulle veelgi paremad teadmised ning valmistab sind ette spetsialisti, giidi või ettevõtja tööks. 

 

Karjäär  

 • Võid alustada oma teekonda professionaalse giidina 

 • Sind ootavad seiklusturismi ettevõtted, RMK, looduskoolid või maaturismi ettevõtted. 

 • Lisa pakuvad Töötukassa erinevad võimalused 

 

 

Õppeaste: bakalaureuseõpe 

Õppevorm: päevaõpe 

Õppe kestus ja maht: 3 aastat, 180EAP 

Õppekeel: eesti keel  

Õppekohtade arv: 20 

 

Vastuvõtt 2024

Avaldusi saab esitada 3. juunist 4. juulini elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juunist 4. juulini tööpäeviti kell 9-15 ülikoolis kohapeal. 

 

Vastuvõtutingimused:

 • eesti keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti (4-20 konkursipunkti);
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti).

 

Asendusvõimalused:

 • eesti keel – eesti keel teise keelena riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti 100-st või eesti keele B2 tasemeeksam tulemusega vähemalt 80 punkti või eesti keele C1 tasemeeksam tulemusega vähemalt 60 punkti; 
 • kitsas matemaatika – laia matemaatika riigieksam või enne 2014.a. sooritatud matemaatika riigieksam või eelnimetatute puudumisel enne 2014. aastat sooritatud bioloogia riigieksam või matemaatika vastuvõtukatse. 

 

Lisakonkursipunktid: 

Lisakonkursipunkte saad siis, kui oled vastuvõtutingimused täitnud ning neid võimalusi on kuus:  

 1. kui oled lõpetanud gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga või kutseharidusasutuse kiitusega (3 lisapunkti);
 2. kui oled lõpetanud Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 3. kui osalesid Eesti Maaülikooli matemaatika riigieksami ettevalmistuskursusel alates 2019. aastast ning lõpetasid selle positiivse tulemusega (1 lisapunkt);
 4. kui said preemia õpilasleiutajate riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 5. kui said preemia õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 6. kui sooritasid laia matemaatika riigieksami, enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksami või matemaatika vastuvõtukatse vähemalt 20 punktile (16 lisapunkti, arvestusega, et suurim matemaatika riigieksami tulemus koos lisapunktidega võib olla 100 punkti).

 

Ülikool võib väljaspool konkurssi vastu võtta:

 1. kuni kaks (kõigi õppekavade peale kokku) silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel. Sportlike tulemuste alusel eritingimustel vastuvõtuks kandideerimiseks tuleb esitada dokumendid vastavalt vastuvõtueeskirja punktis 31.6 toodule;  
 2. kuni kolm (kõigi õppekavade peale kokku) Setomaa vallast pärit üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Valdade Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel;  
 3. gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate;  
 4. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust;  
 5. noorte teadusvõistluse Rakett 69 (ETV telesaade) finaalis osalenud üliõpilaskandidaate. 

 

Õppekavajuht:  

Marika Kose, PhD, loodusturismi vanemlektor. Elurikkuse ja loodusturismi õppetool, marika.kose@emu.ee ;

 

Õppekorraldusspetsialist: 

Maire Vatsar, õppekorraldusspetsialist, maire.vatsar@emu.ee, +372 731 3886