Loodusturism

 

 • Meil saad põhjalikud teadmised loodusest, turismist ja ettevõtlusest.

 • Õpid analüüsima turismi ja ettevõtluse arenguga seotud probleeme ning hindama erinevaid lahendusi​.

 • Tegutsed erialal, mis väärtustab looduskeskkonda, sotsiaalset heaolu ja tasakaalu, head suhtlusoskust ning meeskonnatööd.

 

Eesti on tuntud oma eripärase ja mitmekesise looduse poolest – siis võivad loodushuvilised näha nii haruldasi taimi ja loomi, puutumata rabamaastikke kui ka puisniite. Loodusturismi pärusmaa on looduse mitmekesisuse tutvustamine keskkonda säästval moel. Kasvav turistide arv on oht meie üsna puutumata loodusele, mistõttu vajab turismikorraldus ja planeerimine arukaid spetsialiste.

 

Meil õpid:

 • loodusturismi aluseid, toimimispõhimõtteid ja korraldust nii Eestis kui ka välismaal, jahi- ja kalaturismi, turismiettevõtlust, projektijuhtimist ja -kirjutamist;
 • turismivaldkonna mõistmist akadeemilises kontekstis, teaduskirjanduse analüüsimise, lugemise ja esitlemise oskust ning seostamist teooria ja praktikaga;
 • turunduse aluseid;
 • loodusgiidi tööks vajalikke oskusi: võõrkeeli, suhtlemispsühholoogiat, riske ja tööohutust loodusturismis, fotograafiat, looduse vahendamise metoodikat, klienditeekonna kujundamist, külastajate sihtgruppide ja eripärade tundmist;
 • keskkonnafilosoofiat ja -eetikat, keskkonnasotsioloogiat, ökoloogiat, üldbioloogiat, geoinfosüsteeme;
 • looduskaitset ja keskkonnakorralduse põhimõtteid. 

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid, seminare kui ka hulgaliselt välipraktikume. Samuti on Sul võimalus oma praktika sooritada eriala parimate ettevõjate juures, nagu 360 kraadi või Soomaa.com.

 

Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku kolm aastat. Õppejõud on oma eriala tippspetsialistid, lisaks kaasatakse õppetöösse ka praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist.

 

Üha populaarsem on viimastel kursustel õppimine ERASMUS-vahetusüliõpilasena välismaal. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT

 

Bakalaureuseastmes omandatud teadmised ja oskused võimaldavad tööle asuda riigimetsamajandamise keskuses, keskkonnaametis, keskkonnaagentuuris, keskkonnainspektsioonis, omavalitsustes, turismiorganisatsioonides, turismiettevõtetes, turismitaludes, loodushariduskeskustes ja mujal. Lisaks on Sul suurepärane ettevalmistus iseendale töökoha loomiseks.

Samuti oled valmis jätkama erialaseid õpinguid magistriõppes, kus laiendad teadmisi loodusetundmise, turismi planeerimise ning ökoloogilise, sotsiaalse ja turistliku koormustaluvuse hindamise ja rahvusvahelise loodusturismi vallas:

 

 

 

Vastuvõtunõuded:

 • eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti (4-20 konkursipunkti)
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti)

 

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

 

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee

 

Hoia loodusturismi üliõpilaste tegemistel silma peal:  

 

Küsi/Võta ühendust:

Marika Kose
Elurikkuse ja loodusturismi õppetool
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
E-post: marika.kose@emu.ee