Metsandus

 

  • Meil õpid tundma ja jätkusuutlikult majandama Eesti metsaressursse.

  • Tegutsed praktilisel erialal, mis väärtustab meeskonnatööd ja ühistegevust.

  • Omandad teadmised, millega töötada keskastme metsandusspetsialistina.

  • Kui soovid tulevikus tegutseda innovaatilises biomajanduses, siis alusta metsandusest!

 

Õpingud annavad tugevad baasteadmised ning võimaluse alustada spetsialiseerumist metsamajanduse ja metsatööstuse erialadele.Metsanduse õppijad on oma olemuselt keskkonda väärtustavad, laiemalt maaelu ja taastuvaid ressursse hindavad inimesed. Metsanduse valdkond on üheks Eesti majanduse ja meie rahva heaolu nurgakiviks. Tark ressursikasutus ja teadlikud otsused saavad alguse maaülikoolist.

 

Meil õpid:

  • metsabioloogiat, metsaökoloogiat, metsakasvatust, dendroloogiat, metsamullateadus, metsatakseerimist, metsakorraldust, metsandusökonoomikat, metsa- ja puidukasutust, puiduteadust ning puidutöötlemise tehnoloogiat;
  • oma teadmisi siduma metsade jätkusuutliku majandamise ning elurikkuse säilitamise ja kaitsega;
  • iseseisvalt koguma ja analüüsima metsanduslikke andmestikke erinevates statistilistes keskkondades.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid kui seminare. Lisaks saavad tudengid praktilisi oskusi suviste metsapraktikumide käigus spetsiaalses praktikabaasis Järvselja õppe- ja katsemetskonnas.

Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku kolm aastat. Õppejõud on oma eriala tippspetsialistid, lisaks kaasatakse õppetöösse ka praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist.

Lõpetajana võid asuda tööle metsniku või metsaülemana nii riigi- kui erafirmades, spetsialistina puukoolides, puidutöötlemisettevõtetes ning riigiametites, spetsialistina metsavarumis- või puidutöötlemisettevõtetes, metskondades, riigiametites ning erametsaettevõtetes.

Üliõpilaste seltsielu eest kannab hoolt MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts, mis on tänaseks metsandusüliõpilasi koondanud üle 20 aasta ning mille vilistlaste seas leidub mitmeid tänaseid valdkonna tipptegijaid.

 

"Metsas on tulevik" videosari

Metsateadlane prof Veiko Uri

 

Metsakasvataja Jarro Mihkelson

 

Metsameister Aleksander Palu

 

Ettevõtja Ando Jukk

 

Matkajuht Helen Kari

 

Harvesterijuht Hannes Brük

 

Metsataksaator Tauri Arumäe

 

Looduskaitsja Kaupo Kohv

 

Puitmajade arhitekt Sille Pihlak

 

Puidukeemik prof Mart Loog

 

   

 

Meie lõpetaja: 

„Õpingute käigus sai kiiresti selgeks, et metsandus on väga põnev valdkond, mis vajab hädasti häid spetsialiste, kes meie metsi õigesti majandaks. Koolist saadud teadmised on aidanud teha tööd, mis mulle meeldib. Kuna metsad meie ümbert ei kao kuhugi, siis võib ka kindel olla, et tööd selles sektoris jagub veel pikkadeks aastateks.“

 
- Tarvo Aasver, EMÜ vilistlane, Põhja-Eesti Metsaühistu juhatuse liige ja metsameister

 

Vastuvõtunõuded:

  • eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti (4-20 konkursipunkti)
  • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti)

 

Väljaspool konkursi võetakse vastu Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise tehnoloogia eriala või Luua Metsanduskooli lõpetanud kooli soovituse alusel.

3 lisakonkursipunkti annab kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule.


Avalduste vastuvõtt toimub 23. maist kuni 8. juulini SAISis.

Hoia Metsaüliõpilaste Seltsi tegemistel silma peal:

 


Küsi/Võta ühendust:

Maris Hordo
Metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool
Metsandus- ja maaehitusinstituut
E-post: maris.hordo@emu.ee