Metsandus

 

Õpingute käigus sai kiiresti selgeks, et metsandus on väga põnev valdkond, mis vajab hädasti häid spetsialiste, kes meie metsi õigesti majandaks. Koolist saadud teadmised on aidanud teha tööd, mis mulle meeldib. Kuna metsad meie ümbert ei kao kuhugi, siis võib ka kindel olla, et tööd selles sektoris jagub veel pikkadeks aastateks.


                       Tarvo Aasver, EMÜ vilistlane, Põhja-Eesti Metsaühistu                                                             juhatuse liige ja metsameister                    

 

  • Meil õpid tundma ja jätkusuutlikult majandama Eesti metsaressursse.

  • Tegutsed praktilisel erialal, mis väärtustab meeskonnatööd ja ühistegevust.

  • Omandad teadmised, millega töötada keskastme metsandusspetsialistina.

 

Kui soovid tulevikus tegutseda innovaatilises biomajanduses, siis alusta metsandusest!

 

Metsanduse õppijad on oma olemuselt keskkonda väärtustavad, laiemalt maaelu ja taastuvaid ressursse hindavad inimesed. Metsanduse valdkond on üheks Eesti majanduse ja meie rahva heaolu nurgakiviks. Tark ressursikasutus ja teadlikud otsused saavad alguse maaülikoolist.

 

Õpingud annavad tugevad baasteadmised ning võimaluse alustada spetsialiseerumist metsamajanduse ja metsatööstuse erialadele.

 

Meil õpid:

  • metsabioloogiat, metsaökoloogiat, metsakasvatust, dendroloogiat, metsamullateadus, metsatakseerimist, metsakorraldust, metsandusökonoomikat, metsa- ja puidukasutust, puiduteadust ning puidutöötlemise tehnoloogiat;
  • oma teadmisi siduma metsade jätkusuutliku majandamise ning elurikkuse säilitamise ja kaitsega;
  • iseseisvalt koguma ja analüüsima metsanduslikke andmestikke erinevates statistilistes keskkondades.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid kui seminare. Lisaks saavad tudengid praktilisi oskusi suviste metsapraktikumide käigus spetsiaalses praktikabaasis Järvselja õppe- ja katsemetskonnas.

 

Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku kolm aastat. Õppejõud on oma eriala tippspetsialistid, lisaks kaasatakse õppetöösse ka praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist.

Lõpetajana võid asuda tööle metsniku või metsaülemana nii riigi- kui erafirmades, spetsialistina puukoolides, puidutöötlemisettevõtetes ning riigiametites, spetsialistina metsavarumis- või puidutöötlemisettevõtetes, metskondades, riigiametites ning erametsaettevõtetes.

Üliõpilaste seltsielu eest kannab hoolt MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts, mis on tänaseks metsandusüliõpilasi koondanud üle 20 aasta ning mille vilistlaste seas leidub mitmeid tänaseid valdkonna tipptegijaid.


Küsi/Võta ühendust:

Maris Hordo
Metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool
Metsandus- ja maaehitusinstituut
E-post: maris.hordo@emu.ee