Metsandus

 

 • Metsandus on praktiline eriala, mis väärtustab metsa kui taastuva loodusressursi jätkusuutlikku kasutamist

 • Meilt saad laiapõhjalised erialased teadmised, mis võimaldavad sul töötada metsandusvaldkonna erinevatel ametikohtadel

 • Omandad baasteadmised Eestimaa metsa- ja puiduressursside majandamise-, kaitse- ning hindamise meetoditest ning nende väärindamise võimalustest

   

 

Meil õpid:

 • metsaökoloogiat, dendroloogiat, metsamullateadust, botaanikat, ulukibioloogiat ja jahindust, metsakasvatust, metsatakseerimist, metsakorraldust, metsandusökonoomikat, metsa- ja puidukasutust, puiduteadust ning puidutöötlemise tehnoloogiat;
 • siduma oma teadmisi metsade jätkusuutliku majandamise ning elurikkuse säilitamise ja kaitsega;
 • iseseisvalt koguma ja analüüsima metsanduslikke andmeid erinevates statistilistes keskkondades.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades loenguid, seminare, rühmatöid, ekskursioone ja muud. Õppetöösse on pidevalt kaasatud metsandussektoris töötavad praktikud.

 

Praktilisi oskusi omandad suvistes metsapraktikumides Järvselja õppe- ja katsemetskonnas. Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku kolm aastat.

 

Metsanduse bakalaureusekraad võimaldab sul asuda tööle metsandusvaldkonna spetsialistina riigiametites ja eraettevõtetes (metskonnad, puukoolid, metsakasvatus- ja puiduvarumisettevõtted, puidutöötlemisettevõtted jne).

 

Põneva seltsielu eest kannab hoolt Eesti Metsaüliõpilaste Selts, mis on tänaseks metsandustudengeid koondanud üle 20 aasta ning mille vilistlaste seas leidub mitmeid valdkonna tipptegijaid.

 

"Metsas on tulevik" videosari

Metsateadlane prof Veiko Uri

 

Metsakasvataja Jarro Mihkelson

 

Metsameister Aleksander Palu

 

Ettevõtja Ando Jukk

 

Matkajuht Helen Kari

 

Harvesterijuht Hannes Brük

 

Metsataksaator Tauri Arumäe

 

Looduskaitsja Kaupo Kohv

 

Puitmajade arhitekt Sille Pihlak

 

Puidukeemik prof Mart Loog

 

   

 

Meie lõpetaja: 

„Õpingute käigus sai kiiresti selgeks, et metsandus on väga põnev valdkond, mis vajab hädasti häid spetsialiste, kes meie metsi õigesti majandaks. Koolist saadud teadmised on aidanud teha tööd, mis mulle meeldib. Kuna metsad meie ümbert ei kao kuhugi, siis võib ka kindel olla, et tööd selles sektoris jagub veel pikkadeks aastateks.“

 
- Tarvo Aasver, EMÜ vilistlane, Põhja-Eesti Metsaühistu juhatuse liige ja metsameister

 

Vastuvõtunõuded:

 • eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti (4­˗20 konkursipunkti)
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti)
 • vastuvõtukatse: test (3-5 konkursipunkti)

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu kuni 3 Luua Metsanduskooli lõpetanut keskmise hindega vähemalt 4,0.

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule.

 

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

 

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee

 

Hoia metsaüliõpilaste seltsi tegemistel silma peal:

 

Hoia Eesti Maaülikooli metsandusvaldkonna tegemistel silma peal:

 

 

Küsi/Võta ühendust:

Maris Hordo

Metsanduse õppekava juht

Metsakorralduse ja dendrokronoloogia dotsent

Metsanduse ja inseneeria instituut

E-post: maris.hordo@emu.ee