Puidutöötlemise tehnoloogia

Puidutöötlemine loob võimaluse meie kõige rikkalikumat loodusvara õigesti väärindada. Lisaks ehitusmaterjalile saame puitu kasutada veel paljude teiste toodete ja detailide tootmisel, mis kestavad kaua ning pakuvad silmailu. Meie õppekaval saad põhjalikud teadmised puidu- ja metsatööstuse valdkonnas kasutatavate tehnoloogiate kohta. Samuti õpid tundma tootearenduse ja innovatsiooni põhimõtteid, mida projekteerimisel ja disainimisel rakendada.

Kas see eriala sobib sulle?

Hinda 5-palliskaalal kuivõrd allolevad väited sinu kohta käivad:

· Tunnen huvi puidu ja selle väärindamise vastu.

· Olen osav tehniliste jooniste lugemises.

· Ma olen osav käelistest tegevustes ning kannatlik ja täpne.

· Soovin panustada Eesti puidu- ja mööblitööstusesse.

· Soovin, et kõrgkooliõpingud annaks lisaks teooriale ka praktilisi oskusi.

 

18-25 punkti „See õppekava sobib sulle suurepäraselt!“ 

Tundub, et sinu väärtused ja huvid kattuvad suurel määral õppekava eesmärkidega. Meie õppekava pakub sulle võimalust oma teadmisi ja oskusi süvendada. Sinu positiivne suhtumine, kirg ja eelnevad kokkupuuted loovad hea eelduse sellel õppekaval õppimiseks ja tuleviku spetsialistiks saamisel. Ootame sind õppima!

13-17 punkti „Sul on head eeldused õppekaval õppimiseks.“ 

Näib, et su huvid ja väärtused vastavad üsna hästi meie õppekava eesmärkidele. Meie juures õppimine annab sulle täiendavaid teadmisi ja oskusi, samuti kindlust ja sügavamat arusaama sind huvitavatest teemadest. Julgustame sind seda võimalust kasutama, et nii isiklikult kui professionaalselt kasvada. Tee see samm ära ja alusta õpinguid! 

0-12 punkti „Kaalu veel, kas see õppekava on õige valik.“ 

Praegu tundub, et su huvid ja eesmärgid päris täielikult õppekava eesmärkidega ei kattu. See ei tähenda, et sa ei võiks siiski selles valdkonnas oma teadmisi ja oskusi edendada, kuigi julgustame kaaluma ka teisi võimalusi, mis sinu praegustele huvidele ja tulevikuplaanidele paremini vastavad. Uuri lähemalt meie teisi erialasid! 

 

Mida ja kuidas õpid?

Millest saad põhjalikumad teadmised?

· Meiega õpid tundma tootearenduse ja innovatsiooni põhimõtteid, puidutööstuses ja mööblitootmises kasutatavaid materjale ja nende omadusi.

· Samuti arendad välja oskuse lugeda ja koostada tehnilisi jooniseid.

· Õppekaval pakume sulle hulgaliselt praktilisi kogemusi. Näiteks õpid kasutama arvjuhtimisega tööpinke puidu ja puidupõhiste materjalide töötlemiseks.

Mida õpid?

· Keskkonnakorraldust ja biomajandust;

· Puiduteadust ja puitmaterjali omadusi;

· Puidu mehaanilist töötlemist;

· Puittoodete tootmise ja mööblitööstuse tehnoloogiaid;

· Robootikat ja raalvalmistamine;

· Tootearendust ja tootmise juhtimist;

· Projekteerimist ja konstrueerimist;

· Ettevõtlust.

 • Vaata õppekava siin
 • Vaata õppeplaani siin

 

Kuidas praktikat saad?

· Õppetöö käigus arendad enda praktilisi oskuseid puiduteaduse, puidutehnoloogia või puitkütuste laborites. Kõik laborid asuvad Tartus, Eesti Maaülikooli linnakus. · Metsa ja metsamaterjali omadusi õpid tundma praktikate raames Järvselja õppe- ja katsemetskonnas.

· Erinevate õppeainete käigus toimub arvukaid väljasõite Eesti puidu- metsatööstuse ettevõtetesse.

· Erialapraktika ettevõtetes võimaldab teoreetiliste teadmiste kinnistamist ja arendamist praktilise töökogemuse kaudu. Sageli toob erialapraktika üliõpilastele ka tööpakkumise.

 

Õppekeskkond Meil on kaasajastatud õppekeskkond ja laboriruumid. Meie eriala üliõpilasena on sul võimalus osaleda aktiivse Eesti Metsaüliõpilaste Seltsi tegevustes. Selts on kui vahelüli metsandust õppivate tudengite ning praktilise metsandussektori vahel. Lisaks tutvustele ja erialalistele kontaktidele vahendab selts oma liikmetele ka töö- ja praktikakohti, õppematerjale ning õppeinfot. Omal kohal on loomulikult ka meelelahutuslik moment ning üldine silmaringi laiendamine.

 

Kuhu edasi?

Õppimisvõimalused

Pärast antud õppekava on sul võimalik jätkata õpinguid Eesti Maaülikooli magistriastmes metsatööstuse õppekaval. Samuti pakuvad mitmeid puidu ja metsaga seotud valikuid teisedki Eesti ja Euroopa ülikoolid.

 

Karjäär

Lõpetajana saad sa asuda tööle puidutöötlemise ja mööblitootmise valdkonna keskastme spetsialisti, puidutehnoloogi, konstruktori või projekteerijana. Mõistagi on sul võimalus luua ka oma ettevõte, kuid selleks julgustame sind eelnevalt läbima ka magistriõpinguid.

Õppeaste: rakenduskõrgharidusõpe

Õppevorm: päevaõpe

Õppe kestus ja maht: 4 aastat, 240 EAP

Õppekohtade arv: 25

 

Vastuvõtt 2024

Avalduste vastuvõtt toimub 3. juuni - 4. juuli elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juuni - 4. juuli ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9-15!

 

Vastuvõtunõuded:

 • eesti keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti (4­˗20 konkursipunkti)
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3­˗5 konkursipunkti)
 • vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (3-5 konkursipunkti)

Asendusvõimalused:

 • eesti keel – eesti keel teise keelena riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti 100-st või eesti keele B2 tasemeeksam tulemusega vähemalt 80 punkti või eesti keele C1 tasemeeksam tulemusega vähemalt 60 punkti;
 • kitsas matemaatika – laia matemaatika riigieksam või enne 2014.a. sooritatud matemaatika riigieksam või eelnimetatute puudumisel enne 2014. aastat sooritatud füüsika, keemia või bioloogia riigieksam (nimetatuist parim tulemus) või matemaatika vastuvõtukatse.

Lisakonkursipunktid: 

Lisakonkursipunkte saad siis, kui oled vastuvõtutingimused täitnud ning neid võimalusi on seitse:  

 1. kui oled lõpetanud gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga või kutseharidusasutuse kiitusega (3 lisapunkti);
 2. kui oled lõpetanud Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 3. kui osalesid Eesti Maaülikooli matemaatika riigieksami ettevalmistuskursusel alates 2019. aastast ning lõpetasid selle positiivse tulemusega (1 lisapunkt);
 4. kui said preemia õpilasleiutajate riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 5. kui said preemia õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 6. kui sooritasid laia matemaatika riigieksami, enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksami või matemaatika vastuvõtukatse vähemalt 20 punktile (16 lisapunkti, arvestusega, et suurim matemaatika riigieksami tulemus koos lisapunktidega võib olla 100 punkti);
 7. kui oled sooritanud kutseeksami ja sinu kutsetunnistus on kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee) kantud (3 lisapunkti).  Arvestatakse järgmiste kutsete tunnistusi:
 • CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4
 • Florist, tase 4
 • Spooni- ja vineeritootja, tase 4
 • Pehme mööbli valmistaja, tase 4
 • Puidupingioperaator, tase 4
 • Tisler, tase 4

 

Ülikool võib väljaspool konkurssi vastu võtta:

 1. kuni kaks (kõigi õppekavade peale kokku) silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel. Sportlike tulemuste alusel eritingimustel vastuvõtuks kandideerimiseks tuleb esitada dokumendid vastavalt vastuvõtueeskirja punktis 31.6 toodule;  
 2. kuni kolm (kõigi õppekavade peale kokku) Setomaa vallast pärit üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Valdade Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel;  
 3. gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate;  
 4. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust;  
 5. noorte teadusvõistluse Rakett 69 (ETV telesaade) finaalis osalenud üliõpilaskandidaate;
 6. kuni 5 keskmise hindega vähemalt 4,0 kutsekeskharidusasutuses keskhariduse omandanud ning puidutöötlemise tehnoloogia või tisleri eriala lõpetanut paremusjärjestuse alusel. 

Õppekavajuht:

Regino Kask, nooremprofessor, metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool, region.kask@emu.ee

 

Õppekorraldusspetsialist:

Anneli Veemees, õppekorralduse spetsialist (PU, MN, LO, ME & MT), metsanduse ja inseneeria instituut, anneli.veemees@emu.ee, Tel: 731 3155, mob: 5883 6156