Toiduainete tehnoloogia bakalaureuseõpe

Toiduainete tehnoloogia on elulähedane valdkond, mis hõlmab toiduainete tootmist, töötlemist ja säilitamist. Meie valdkonnas toimuv mõjutab otseselt tarbijatele kättesaadavate toiduainete valikut, ohutust ning kvaliteeti. Toiduainete tehnoloogia bakalaureuseõppes omandad süsteemse ülevaate toidutoorme koostisest, omadustest ja väärindamise tehnoloogiatest ring- ja biomajanduse väärtusahelas. Õppetöös on suur rõhk praktilistel ja laboratoorsetel töödel ning erialapraktikal ettevõtetes ja organisatsioonides. Üliõpilased kaasatakse aktiivselt uurimistöösse ja õppekava arendusprotsessi. 

Kas see eriala sobib sulle? 

Hinda 5-palliskaalal kuivõrd allolevad väited sinu kohta käivad:  

 • Tahan teada, kuidas valmivad toidutooted 

 • Olen valmis proovima ja avastama uusi maitseid  

 • Mind huvitab teaduslik lähenemine toidule 

 • Minu jaoks on oluline teada, mida ma söön 

 • Mulle meeldiks töötada laboris, katsetada erinevaid tehnoloogiaid ja teha laborianalüüse 

 

18-25 punkti „See õppekava sobib sulle suurepäraselt!“  

Tundub, et sinu väärtused ja huvid kattuvad suurel määral õppekava eesmärkidega. Meie õppekava pakub sulle võimalust oma teadmisi ja oskusi süvendada. Sinu positiivne suhtumine, kirg ja eelnevad kokkupuuted loovad hea eelduse sellel õppekaval õppimiseks ja tuleviku spetsialistiks saamisel. Ootame sind õppima!  

13-17 punkti „Sul on head eeldused õppekaval õppimiseks.“  

Näib, et su huvid ja väärtused vastavad üsna hästi meie õppekava eesmärkidele. Meie juures õppimine annab sulle täiendavaid teadmisi ja oskusi, samuti kindlust ja sügavamat arusaama sind huvitavatest teemadest. Julgustame sind seda võimalust kasutama, et nii isiklikult kui professionaalselt kasvada. Tee see samm ära ja alusta õpinguid!  

0-12 punkti „Kaalu veel, kas see õppekava on õige valik.“  

Praegu tundub, et su huvid ja eesmärgid päris täielikult õppekava eesmärkidega ei kattu. See ei tähenda, et sa ei võiks siiski selles valdkonnas oma teadmisi ja oskusi edendada, kuigi julgustame kaaluma ka teisi võimalusi, mis sinu praegustele huvidele ja tulevikuplaanidele paremini vastavad. Uuri lähemalt meie teisi erialasid! 

 

Mida ja kuidas õpid? 

Milles saad põhjalikumad teadmised?  

 • Taimse ja loomse toidutoorme keemilisest koostisest ja omadustest, toorme väärindamise tehnoloogiatest, tootearendusest ning toiduvaldkonna teaduslik-tehnilisest arengust. 

 • Erinevate toiduainete säilimist mõjutavatest teguritest, mikroobide rollist selles ning säilimisaegade pikendamise tehnoloogiatest ning seadmetest. 

 • Toiduainete kvaliteedi ja ohutuse tagamise ning kvaliteedi hindamise põhimõtetest ja meetoditest. 

 • Toidutööstuse valdkonnas tehnoloogiliste protsesside füüsikalis-keemilistest alustest, seadmete tööpõhimõttest ning tehnoloogiliste liinide koostamise põhialustest. 

 

Mida õpid?  

 • Toiduteaduse aluseid, kus saad süsteemse ülevaate toiduteaduse- ja tehnoloogia põhimõistetest, teoreetilistest põhimõtetest ja uurimismeetoditest, sh toidumikrobioloogiast. 

 • Piima-, liha-, jookide-, kala-, taimsete toiduainete ning pagari- ja kondiitritehnoloogiat ja tootearendust, mille käigus õpid mõistma toiduainete töötlemise ja tarbimise mõju keskkonnale ning seda, kuidas saab kestlikke tavasid läbi teadusliku lähenemise rakendada toiduainete tehnoloogias. 

 • Toiduainete säilitamise ja konserveerimise aluseid, kus omandad teadmised erinevate toiduainete töötlemismeetodite (nagu kuumtöötlus, soolamine, marineerimine, kuivatamine ja külmutamine) eesmärkidest ja sisust ning nende mõjust toidu kvaliteedile, ohutusele ja säilivusele. 

 • Toiduainetööstuse põhiprotsesse ja seadmeid ning õpid selle käigus koostama ja leidma kõige otstarbekamaid lahendusi tehnoloogiliste tootmisliinide rakendamiseks, arvestades toote omapära ja seadmete tehnilisi tingimusi. 

 • Vaata õppekava siin.

 • Vaata õppeplaani siin.

 

Kuidas praktikat saad?  

 • Praktilised tööd ainete raames hõlmavad toiduainete, nagu juustu, jogurti, jäätise, vorsti, singi, jookide, saia, leiva, kookide, köögiviljade, marjade jm. toodete töötlemisprotsesside läbi tegemist. Samal ajal teed läbi ka keemilised ja mikrobioloogilised analüüsid protsessiparameetrite ning toote omaduste hindamiseks ja tulemuste analüüsimiseks. Praktiliste tööde käigus omandad teadmised tehnoloogiliste seadmete toimimise põhimõtetest ning oskused nende ohutust käsitsemisest. 

 • Erialapraktika töökeskkonnas sooritatakse valdkonna parimates toidukäitlemise ettevõtetes nagu Valio Eesti, Farmi Piimatööstus, Oskar LT, Maag, A. Le Coq, Eesti Leivatööstus, Salvest jt. Tööd alustas ka Eesti kaasaegseim piimatööstus E-Piim Tootmine Paides, kus saab kogemuse uusima tehnoloogia ja sisseseade juhtimisest. Erialapraktika eesmärk on omandada kogemus toidutööstuse töökorraldusest, tehnoloogiate rakendamisest ning tehnoloogiliste liinide toimimisest töökeskkonnas. Osaled ettevõtte tööprotsessis, õppides täitma kõiki töökeskkonnas kehtestatud nõudeid ja kohustusi. Lisaks toiduainetööstustele on võimalik erialapraktika sooritada valdkonnaga seotud riigiettevõtetes, näiteks PRIA, PTA või laborites nagu LABRIS, EPJ jt. 

 

Ülevaate praktikabaasidest ja tootmisprotsessist teevad Farmi Piimatööstus, Estover Piimatööstus, Valio Eesti, Otepää Lihatööstus ning A. Le Coq.

 

Õppekeskkond  

 • Kaasaegse õpikeskkonna tagab äsjaloodud ning Eestis unikaalne laborikompleks. Sinna kuuluvad uuenenud mikromeierei ning lihatehnoloogia, jookide-, pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia, teadusuuringute ja mikrobioloogia laboratooriumid, mis võimaldavad õpitut kohe praktiliselt ellu viia.  

 • Lisaks on aktiivselt uuenduskuuri läbimas keemia laborid, mis on juba aasta pärast veelgi avaramad ja mugavamad kui täna. Tehnoloogialaborites viiakse läbi eeskätt tehnoloogilised praktikumid, uurimistööd, tootearendus ja muud laboratoorsed tööd. 

 • Mikrobioloogia, keemia ning teadusuuringute laborid toetavad teaduslik-tehnilisi uuringuid toiduainete tehnoloogias. Vaata labori pilte siit

Kuhu edasi?  

Õppimisvõimalused 

 • Bakalaureuseastmes omandatud teadmised ja oskused loovad eeldused õpingute jätkamiseks toiduainete tehnoloogia magistriõppes, kus omandatakse süvendatud teadmised toiduainete biokeemiast, innovaatilisest toidutoorme kestlikust väärindamisest, töötlemisel tekkivate kõrvalsaaduste töötlemistehnoloogiatest jm. 

 

Karjäär 

 • Lõpetajana leiad tööd spetsialistina töötades vastutusrikastel ametikohtadel toiduainetööstuses (piima-, liha-, jookide-, konservi- ning pagari- ja kondiitritööstustes) jt toidukäitlemise ettevõtetes. Näiteks on lõpetajad hinnatud tootearenduse spetsialistid, kes osalevad uute toodete väljatöötamisel, retseptide loomisel ja tootearenduse protsessi juhtimisel.  

 • Meie lõpetajad on asunud tööle toiduainete tehnoloogidena, kes juhivad tootmisprotsesse, jälgides selle korrektsust ning toiduressursside optimaalset kasutamist.  

 • Paljud on leidnud tööd ka kvaliteedispetsialistina, kelle tööülesandeks on hinnata toiduainete töötlemise protsesse, et tagada toiduohutus ja vastavus toidutööstust reguleerivatele õigusaktidele.  

 • Need on vaid mõned näited ametikohtadest, kus toiduainete tehnoloogia eriala lõpetajad võivad leida tööd, kuid nende oskused ja teadmised võivad neid viia ka paljudesse teistesse valdkondadesse nagu haridus- ja teadusasutused, toiduainete järelevalve ametid. 

 • Samuti on sinu võimuses käivitada ka edukas tootmisettevõte. 

Õppeaste: bakalaureuseõpe  

Õppevorm: päevaõpe  

Õppe kestus ja maht: 3 aastat, 180 EAP  

Õppekeel: eesti keel   

Õppekohtade arv: 25 

 

Vastuvõtt 2024

Avaldusi saab esitada 3. juunist 4. juulini elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juunist 4. juulini tööpäeviti kell 9-15 ülikoolis kohapeal. 

 

Vastuvõtutingimused:

 • eesti keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa vähemalt 40 punkti 200-st (4-20 konkursipunkti);
 • lõputunnistuselt keemia hinne vähemalt 3 (3-5 konkursipunkti);
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti);
 • vastuvõtukatse: motivatsioonikiri vähemalt 4 punkti 20-st (4-20 konkusipunkti).

 

Asendusvõimalused:

 • eesti keel – eesti keel teise keelena riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti 100-st või eesti keele B2 tasemeeksam tulemusega vähemalt 80 punkti või eesti keele C1 tasemeeksam tulemusega vähemalt 60 punkti;
 • kitsas matemaatika – laia matemaatika riigieksam või enne 2014.a. sooritatud matemaatika riigieksam või eelnimetatute puudumisel enne 2014. aastat sooritatud füüsika, keemia või bioloogia riigieksam (nimetatuist parim tulemus) või matemaatika vastuvõtukatse;
 • keemia hinne – kui lõputunnistusel hinnatud mitteeristava hindega, asendada lõputunnistuse keskmise hindega. Kui üliõpilaskandidaadil puudub lõputunnistusel keemia õppeaine, võib asendada loodusainete hindega või kui see on hinnatud mitteeristava hindega, võib selle asendada lõputunnistuse keskmise hindega.

 

Lisakonkursipunktid: 

Lisakonkursipunkte saad siis, kui oled vastuvõtutingimused täitnud ning neid võimalusi on kuus:  

 1. kui oled lõpetanud gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga või kutseharidusasutuse kiitusega (3 lisapunkti);
 2. kui oled lõpetanud Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 3. kui osalesid Eesti Maaülikooli matemaatika riigieksami ettevalmistuskursusel alates 2019. aastast ning lõpetasid selle positiivse tulemusega (1 lisapunkt);
 4. kui said preemia õpilasleiutajate riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 5. kui said preemia õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 6. kui sooritasid laia matemaatika riigieksami, enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksami või matemaatika vastuvõtukatse vähemalt 20 punktile (16 lisapunkti, arvestusega, et suurim matemaatika riigieksami tulemus koos lisapunktidega võib olla 100 punkti).

 

Ülikool võib väljaspool konkurssi vastu võtta:

 1. kuni kaks (kõigi õppekavade peale kokku) silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel. Sportlike tulemuste alusel eritingimustel vastuvõtuks kandideerimiseks tuleb esitada dokumendid vastavalt vastuvõtueeskirja punktis 31.6 toodule;  
 2. kuni kolm (kõigi õppekavade peale kokku) Setomaa vallast pärit üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Valdade Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel;  
 3. gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate;  
 4. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust;  
 5. noorte teadusvõistluse Rakett 69 (ETV telesaade) finaalis osalenud üliõpilaskandidaate;
 6. kuni 3 keskmise hindega vähemalt 4,5 kutsekeskharidusasutuses keskhariduse omandanud ning toiduainete töötlemise eriala lõpetanud paremusjärjestuse alusel.

 

Õppekavajuht:

Vilma Tatar, lektor, MSc, Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool, vilma.tatar@emu.ee 7313357

 

Õppekorraldusspetsialist:

Piret Aus, vanemspetsialist õppe alal, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, piret.aus@emu.ee 7313442