Veterinaarmeditsiin

Kui inimeste arst ravib inimesi, siis loomaarst hoolitseb terve ühiskonna eest. Veterinaarmeditsiin on mitmekülgne eriala, mis ühendab loomade, inimeste ja keskkonna tervise ning heaolu edendamise, järgides ühtse tervise kontseptsiooni. Esmalt omandad meie eriala üliõpilasena veterinaarmeditsiini alused, seejärel saad sa süvendatud teadmised ja praktilised oskused haiguste diagnoosimiseks, raviks ja ennetamiseks. Lisaks anname sulle ka teadmised toiduhügieeni ja -ohutuse valdkonnas töötamiseks. 

Kas see eriala sobib sulle?  

Hea loomaarst hoolib loomadest ja teda iseloomustavad järgmised omadused. Hinda 5-palliskaalal kuivõrd allolevad omadused sind iseloomustavad:  

 1. Ma oskan suhelda ja kaaslastele oma mõtteid hästi selgitada.  

 1. Mulle meeldib asju sügavamalt analüüsida ning seoseid otsida.  

 1. Olen kohanemisvõimeline ning valmis aina uusi asju õppima.  

 1. Mulle meeldib oma tegevuses olen läbipaistev ja aus.  

 1. Mulle meeldib teemadesse sügavuti kaevuda ning uurimistöö paelub mind.  

 

18-25 punkti „See õppekava sobib sulle suurepäraselt!“  

Tundub, et sinu väärtused ja huvid kattuvad suurel määral õppekava eesmärkidega. Meie õppekava pakub sulle võimalust oma teadmisi ja oskusi süvendada. Sinu positiivne suhtumine, kirg ja eelnevad kokkupuuted loovad hea eelduse sellel õppekaval õppimiseks ja tuleviku spetsialistiks saamisel. Ootame sind õppima!  

13-17 punkti „Sul on head eeldused õppekaval õppimiseks.“  

Näib, et su huvid ja väärtused vastavad üsna hästi meie õppekava eesmärkidele. Meie juures õppimine annab sulle täiendavaid teadmisi ja oskusi, samuti kindlust ja sügavamat arusaama sind huvitavatest teemadest. Julgustame sind seda võimalust kasutama, et nii isiklikult kui professionaalselt kasvada. Tee see samm ära ja alusta õpinguid!  

0-12 punkti „Kaalu veel, kas see õppekava on õige valik.“  

Praegu tundub, et su huvid ja eesmärgid päris täielikult õppekava eesmärkidega ei kattu. See ei tähenda, et sa ei võiks siiski selles valdkonnas oma teadmisi ja oskusi edendada, kuigi julgustame kaaluma ka teisi võimalusi, mis sinu praegustele huvidele ja tulevikuplaanidele paremini vastavad. Uuri lähemalt meie teisi erialasid! 

Mida ja kuidas õpid?  

Milles saad põhjalikumad teadmised? 

 • Ca 110 õppeainet on jaotatud mooduliteks: üldmooduli ained, prekliinilised teadused, loomakasvatuse alused, toiduhügieen- ja veterinaarne rahvatervis, kliinilised teadused ning erialamooduli valikulised alammoodulid (lemmikloomade meditsiini valikmoodul, hobusemeditsiini valikmoodul, produktiivloomade meditsiini valikmoodul, toiduohutuse valikmoodul).  

 

Mida õpid?  

Vaata õppekava siit.  

Vaata õppeplaani siit.   

 

Kuidas praktikat saad?  

 • Praktilised tööd toimuvad õppeainete raames – leidub vähe aineid, mis sinult praktilist tööd ei nõua. See tagab, et teoreetilised teadmised saavad sul ka päriselt praktiliselt läbi proovitud ning lihasmälusse talletatud.  

 • Erialapraktikaid on meie erialal mitmeid: loomakasvatusettevõtte praktika (2 nädalat), seemenduse ja loomaarsti abilise praktika loomaarsti abilise praktika (2 nädalat), väikeloomade erakorralise meditsiini praktika (2 nädalat), produktiivloomade, hobuste (a 4 nädalat) ja väikeloomade meditsiini õppepraktika (6 nädalat), lisaks ka erialamooduli valikulise alammooduli õppepraktika (10 nädalat).  

 • Sinu esmaseks praktikabaasiks on Eesti Maaülikooli loomakliinik, kus toimub sinu erakorralise meditsiini ja väikeloomade praktika. Samuti on võimalik seda sooritada ka mõne teise ülikooli kliinikus. Sama kehtib ka produktiivloomade ja hobuste praktika kohta. Loomaarsti abilise, loomakasvatuse ja erialamooduli valikmooduli praktikad võid sa sooritada ükskõik millistes loomakliinikutes. 

Kuhu edasi? 

Õppimisvõimalused  

Oleme EAEVE (https://www.eaeve.org/about-eaeve/members) akrediteeritud ülikool, mis avab võimaluse edasiõppimiseks ja töötamiseks kogu Euroopa Liidus. Meie eriala lõpetajad saavad astuda doktorantuuri nii Eestis kui ka välismaal. 

 

Karjäär 

Meie lõpetajad leiavad tööd: 

 • loomaarstina suur- või väikelooma meditsiini valdkonnas; 

 • riigiteenistuses, näiteks põllumajandus- ja toiduametis 

 • ravimiametis, Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskususes 

 • ravimite tootmise ja turustamisega tegelevates ettevõtetes; 

 • loomakasvatusega seonduvate toodete turustuseettevõtteis, näiteks söödafirmades; 

 • EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis. 

Õppeaste: integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 

Õppevorm: päevaõpe  

Õppe kestus ja maht: 6 aastat, 360 EAP  

Õppekeel: eesti keel   

Õppekohtade arv: 36 

 

Vastuvõtt 2024

Avaldusi saab esitada 3. juunist 4. juulini elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juunist 4. juulini tööpäeviti kell 9-15 ülikoolis kohapeal. 

 

Vastuvõtutingimused:

 • eesti keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st (4-20 konkursipunkti);
 • lõputunnistuse hinne õppeaines: bioloogia (3-5 konkursipunkti);
 • lõputunnistuse hinne õppeaines: keemia (3-5 konkursipunkti);
 • lõputunnistuse hinne õppeaines: matemaatika (3-5 konkursipunkti);
 • lõputunnistuse hinne õppeaines: eesti keel (3-5 konkursipunkti);
 • vastuvõtukatse*: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis) (1-20 konkursipunkti).

* Vastuvõtukatsele (motivatsioonikiri) pääsemise eelduseks on, et riigieksamite ning vastuvõtutingimustena nimetatud õppeainete hinnete minimaalne konkursipunktide summa on 24.

 

Asendusvõimalused:

 • eesti keele riigieksam – eesti keel teise keelena riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti 100-st või eesti keele B2 tasemeeksam tulemusega vähemalt 80 punkti või eesti keele C1 tasemeeksam tulemusega vähemalt 60 punkti;
 • kitsas matemaatika – laia matemaatika riigieksam või enne 2014.a. sooritatud matemaatika riigieksam või eelnimetatute puudumisel enne 2014. aastat sooritatud füüsika, keemia või bioloogia riigieksam (nimetatuist parim tulemus) või matemaatika vastuvõtukatse;
 • keemia või bioloogia hinne – kui lõputunnistusel hinnatud mitteeristava hindega, asendada lõputunnistuse keskmise hindega. Kui üliõpilaskandidaadil puudub lõputunnistusel keemia ja /või bioloogia õppeaine, võib asendada loodusainete hindega või kui see on hinnatud mitteeristava hindega, võib selle asendada lõputunnistuse keskmise hindega.

 

Lisakonkursipunktid: 

Lisakonkursipunkte saad siis, kui oled vastuvõtutingimused täitnud ning neid võimalusi on kolm:  

 1. kui osalesid Eesti Maaülikooli matemaatika riigieksami ettevalmistuskursusel alates 2019. aastast ning lõpetasid selle positiivse tulemusega (1 lisapunkt);
 2. kui said preemia õpilasleiutajate riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 3. kui said preemia õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti).

 

Ülikool võib väljaspool konkurssi vastu võtta:

 1. kuni kaks (kõigi õppekavade peale kokku) silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel. Sportlike tulemuste alusel eritingimustel vastuvõtuks kandideerimiseks tuleb esitada dokumendid vastavalt vastuvõtueeskirja punktis 31.6 toodule;  
 2. kuni kolm (kõigi õppekavade peale kokku) Setomaa vallast pärit üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Valdade Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel;  
 3. gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel loodusteaduslikel aineolümpiaadidel alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate;  
 4. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust;  
 5. noorte teadusvõistluse Rakett 69 (ETV telesaade) finaalis osalenud üliõpilaskandidaate. 

 

Õppekavajuht:

Kristel Peetsalu, lektor, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, kristel.peetsalu@emu.ee

 

Õppekorraldusspetsialist: 

Piret Aus, õppekorraldusspetsialist, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

piret.aus@emu.ee