Tasuline õpe

Õpingute alustamine ülikooli eesti õppekeelega õppekavadel täiskoormusega on üldjuhul tasuta.

Üliõpilaskandidaat, kes on varem õppinud samas kõrgharidusastme õppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta, ei saa asuda õppima tasuta õppekohale samal kõrgharidusastmel kui samalt kõrgharidusastmelt eksmatrikuleerimisest on möödas vähem kui 10 aastat. Samade kõrgharidusastmetena käsitletakse rakenduskõrgharidusõpet ja bakalaureuseõpet esimese õppeastmena ning integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpet ja magistriõpet teise õppeastmena.

 

Osakoormusega õppimine (õpinguid saab alustada ainult täiskoormusega õppes, osakoormusesse on võimalik langeda alates teisest õppeaastast) ja õppimine inglise õppekeelega õppekaval on tasuline.

Loe täpsemalt: Õppekulude hüvitamise tingimused ja kord tasemeõppes