Paremusjärjestuse koostamine

Vastuvõtt doktoriõppe õppekohtadele toimub konkursi alusel ülikooli nõukogu akadeemilise komisjoni poolt väljakuulutatud teemadele. Paremusjärjestuse koostamisel arvestatakse seniste õpingute vastavust valitud õppekavale, publikatsioonide olemasolu, eelmise õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel, eeldusi uurimisteema realiseerimiseks, juhendaja hinnangut kandidaadi sobivusele.

Otsuse üliõpilaskandidaadi vastuvõtmise kohta teeb instituudi doktoriõppe vastuvõtukomisjon hiljemalt vastuvõtu ajakavas määratud kuupäevaks.

Ülikool võib moodustada täiendavaid õppekohti, mille aluseks on üliõpilaskandidaadi, juhendaja(te) ja ülikooli vahel sõlmitud õppe- ja teadustöö läbiviimise leping.