Ettevalmistuskursused

MATEMAATIKA RIIGIEKSAMI ETTEVALMISTUSKURSUS

Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus on mõeldud neile, kes soovivad kinnistada oma matemaatikateadmisi laia matemaatika riigieksami edukaks sooritamiseks, või kellel ei ole riigieksami tulemust, kuid soovivad astuda sisse Eesti Maaülikooli õppekava(de)le - sel juhul saab koolituse lõpus positiivselt sooritatud testi arvestada vastuvõtukatsena.

Toimumisaeg: 22.01.2019 - 11.04.2019 teisipäeviti ja neljapäeviti kell  17.00-19.30

Maht: 78 akadeemilist  tundi (sh 13 tundi iseseisvat tööd)        

Kursuse eesmärk: ettevalmistus laia matemaatika kursuse riigieksamiks ja maaülikooli kõrgema matemaatika kursuste edukaks läbimiseks

Toimumise koht: Tartu Eesti Maaülikool (tehnikamaja) Kreutzwaldi 56/1 ruum A 202 (teine korrus, saab tulla liftiga või trepist)

Hind: 100 eurot

Koolituse teemad:

1. Reaalarvud ja avaldised.

2. Võrrandid ja võrratused.

3. Vektor tasandil. Joone võrrand.

4. Funktsioonid ja nende graafikud.

5. Arvjada ja selle piirväärtus. Aritmeetiline ja geomeetriline jada.

6. Logaritm- ja eksponentfunktsioonid. Logaritm- ja eksponentvõrrandid ning -võrratused.

7. Trigonomeetrilised võrrandid.

8. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis.

9. Planimeetria.

10. Tõenäosusteooria ja kirjeldav statistika.

11. Integraal.

12. Stereomeetria.

 

Koolituse edukalt läbinu:

teab
- reaalarvudest ja avaldistest;
- planimeetriast;
- logaritm- ja eksponentfunktsioonidest;
tunneb
- vektorit tasandil, joone võrrandit;
- tunneb funktsioone ja nende graafikuid;
- arvjada ja selle piirväärtust;
- aritmeetilist ja geomeetrilist jada;
- funktsiooni piirväärtusi ja tuletisi;
- tõenäosusteooriast ja kirjeldavast statistikast;
- integraali;
- stereomeetriat;
oskab lahendada
- võrrandeid ja võrratusi;
- logaritm- ja eksponentvõrrandeid ning -võrratusi;
- trigonomeetrilisi võrrandeid.

Kursus lõpeb arvestustööga, mis loetakse sooritatuks, kui 100-st punktist saadakse vähemalt 51.


Kursuse edukalt läbinu saab:

  1. tunnistuse;
  2. lõputööd arvestatakse vastuvõtukatsena Eesti Maaülikooli, kes kandideerib laia matemaatika nõudega konkursile, saab ühe lisapunkti oma konkursipunktide summale;
  3. saadud tunnistuse põhjal arvestatakse 3EAP õppekava täitmisel vabaainena valikaine TE.0915 Matemaatika kordamiskursus (läbi VÕTA) .

Õppejõud: Annika Paltsepp, MSc (matem), Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi matemaatika ja füüsika osakonna lektor

Vajalik eelregistreerumine hiljemalt 16. jaanuar 2019. VAATA ÕPPEKAVA ning REGISTREERU lehe allservas.