2020/2021. õppeaasta sessioonõppe graafikuga saab tutvuda siin

2021. aastal pakub Eesti Maaülikool sessioonõppes järgmisi õppekavasid:

 

Bakalaureuseõpe

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine Vaata õppekava
Tehnika ja tehnoloogia
(spetsialiseerumine energiakasutuse, ergonoomika või tootmistehnika erialale)
Vaata õppekava

 

Magistriõpe

Aiandus Vaata õppekava
Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus Vaata õppekava
Kalandus ja rakendusökoloogia Vaata õppekava
Keskkonnakorraldus ja -poliitika Vaata õppekava
Loodusturism Vaata õppekava
Loomakasvatus1 Vaata õppekava
Majandusarvestus ja finantsjuhtimine* Vaata õppekava
Metsatööstus Vaata õppekava
Toiduainete tehnoloogia1 (endise nimetusega liha- ja piimatehnoloogia) Vaata õppekava
Ökonoomika ja ettevõtlus Vaata õppekava
Energiakasutus2 Vaata õppekava
Ergonoomika2 Vaata õppekava 
Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine1 Vaata õppekava
Tootmistehnika1/2 Vaata õppekava

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad, vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

* Kandideerijatele, kes on omandanud vanem- või juhtivraamatupidaja kutse, antakse kehtiva kutsetunnistuse ettenäitamisel vastuvõtueeskirja lisa 4 alusel kolm konkursipunkti lisaks. 

NB! Vastuvõtt õppekavadele (nii päevaõppe kui sessioonõppe vormi puhul) toimub samadel tingimustel (bakalaureuseõpe, magistriõpe) ja sama ajakava alusel!