Sessioonõpe

Alates 2017. aastast nimetatakse kaugõpet sessioonõppeks. 2020/2021. õppeaasta sessioonõppe graafikuga saab tutvuda siin

2020. aastal pakub Eesti Maaülikool sessioonõppes järgmisi õppekavasid:

 

Bakalaureuseõpe

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine Vaata õppekava
Tehnika ja tehnoloogia
(spetsialiseerumine energiakasutuse, ergonoomika või tootmistehnika erialale)
Vaata õppekava

 

Magistriõpe

Aiandus Vaata õppekava
Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus Vaata õppekava
Kalandus- ja rakendusökoloogia Vaata õppekava
Keskkonnakorraldus ja -poliitika Vaata õppekava
Loodusturism Vaata õppekava
Loomakasvatus1 Vaata õppekava
Majandusarvestus ja finantsjuhtimine* Vaata õppekava
Metsatööstus Vaata õppekava
Toiduainete tehnoloogia1 (endise nimetusega liha- ja piimatehnoloogia) Vaata õppekava
Ökonoomika ja ettevõtlus Vaata õppekava

 

ÕPPEVORM SISSEASTUJA VALIKUL

Sisseastuja märgib avaldusel eelistuse, kas soovib õppida päevaõppes või sessioonõppes. Õppegrupi avamiseks on minimaalne õppevormi soovijate arv viis.

Energiakasutus2 Vaata õppekava
Ergonoomika2 Vaata õppekava 
Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine1 Vaata õppekava
Tootmistehnika1/2 Vaata õppekava

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad, vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

* Kandideerijatele, kes on omandanud vanem- või juhtivraamatupidaja kutse, antakse kehtiva kutsetunnistuse ettenäitamisel vastuvõtueeskirja lisa 4 alusel kolm konkursipunkti lisaks. 

NB! Vastuvõtt õppekavadele (nii päevaõppe kui sessioonõppe vormi puhul) toimub samadel tingimustel (bakalaureuseõpe, magistriõpe) ja sama ajakava alusel!