Maaülikooli loodusteaduste kool

Maaülikooli loodusteaduste kool töötab alates 2006. aastast eesmärgiga gümnaasiumiõpilasi täiendavalt harida ning nende silmaringi avardada. Kool suunab õppureid vaatlustele ja iseseisvale uurimistööle, püüab õpetada loodust märkama ja märgatut salvestama.
Kooli tööst on osa võtnud nii Tartumaa kui ka paljude teiste maakondade loodushuvilised gümnaasiumiõpilased. Kursusi on korraldatud ka põhikoolile. 2012 ja 2018 on ilmunud õpilastööde kogumik.
Õppeaastal 2021-2022 töötab kool kaugõppekoolina, meilivahetuse ja kord kuus toimuvate videoloengute abil. Koos iga videoloenguga, neid on õppeaasta jooksul kokku kaheksa, septembrist aprillini, saavad õpilased ka ülesande. Loenguid peavad Eesti Maaülikooli teadlased ja praktikud (töökava täpsemalt vaata rubriigist „Kursused“).
Kõik õpilased käivad loodusteaduste koolis vabatahtlikult ja ilma õppemaksuta. Kool töötab haridus- ja teadusministeeriumi toetusel.

 

Kooli tööd korraldavad bioloogid

Juhani Püttsepp
juhani@emu.ee, 5159644

Eha Järv
eha.jarv@emu.ee, 53404438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loodusteaduste kooli õpilased 2019. aasta septembris loodusfoto praktikumis Tähtvere denropargis.
Ingmar Muusikuse foto.