Magistriõpe

Miks astuda maaülikooli magistriõppesse?

Eelkõige on magistriõpe mõeldud erialaste teadmiste ja oskuste süvendamiseks. Kui näiteks ehitusinseneri või veterinaari kutset ei antagi vähema kui magistrikraadiga spetsialistile, siis ka paljudel teistel erialadel on tööle kandideerides eelisseisus need, kelle teadmised ja kogemused on põhjalikumad. Samuti avab magistriõppesse astumine veel ühe võimaluse: akadeemilise karjääri. Kindlasti sobib magistrantuuri astumine ka neile, kel on varem omandatud kõrgharidus mõnel teisel alal, ent sooviks teha karjääris kannapööret.

 

Magistriõppesse kandideerimisel arvestatakse:

  • eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinnet või vastuvõtukatse hinnet ja
  • eelneva õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel.

Rohkem infot magistriõppesse kandideerimise kohta leidub SIIN.

 

Päeva- ja sessioonõppe õppekavad

 

PÄEVAÕPE
 

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine

20 õppekohta (inglise õppekeelega õppekava)

 

Juhtumianalüüs, vestlus
Vaata õppekava

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

 

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Metsanduslik kavandamine ja analüüs

20 õppekohta (inglise õppekeelega õppekava)

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

15 õppekohta

Vestlus 

Vaata õppekava

Maastikuarhitektuur

16 õppekohta (eestikeelne päevaõpe)

13 õppekohta (inglisekeelne päevaõpe)

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Portfoolio koos kandideerimisavaldusega
Vaata õppekava

 

Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes

20 õppekohta (ingliskeelne õppekava)

 

  Vestlus

  Vaata õppekava

 

 

SESSIOONÕPE

Majandus- ja sotsiaalinstituut

 

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine*

40 õppekohta

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

Kutseeksami Vanemraamatupidaja (tase 6) ja Juhtivraamatupidaja (tase 7) sooritanutele arvestatakse kehtiva kutsetunnistuse alusel kolm lisapunkti

 

Ökonoomika ja ettevõtlus

30 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam

Vaata õppekava

Kutseeksami Geodeet (tase 5, tase 6, tase 7), Maamõõtja (tase 5) ja Maakorraldaja (tase 6 ja tase 7) sooritanutele arvestatakse kehtiva kutsetunnistuse alusel kolm lisapunkti

 

Metsatööstus1

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam

Vaata õppekava

Metsamajandus ja metsaökoloogia1

20 õppekohta

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
 

Vaata õppekava

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Aiandus

20 õppekohta

Vaata õppekava

 

Kalandus ja rakendusökoloogia

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus  

Vaata õppekava

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

15 õppekohta

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus 

 

Vaata õppekava

Loodusturism

15 õppekohta

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne ja Vestlus


Vaata õppekava

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine1

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus


Vaata õppekava

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

 

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Loomakasvatus1

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
 

Vaata õppekava

 

Toiduainete tehnoloogia1

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või sisseastumiseksam
 

Vaata õppekava

 

Tehnikainstituut

 

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Energiakasutus

20 õppekohta

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
 

Vaata õppekava

 

Ergonoomika2

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
 

Vaata õppekava 

 

Tootmistehnika1/2

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
 

Vaata õppekava

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad, vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

* Kandideerijatele, kes on omandanud vanem- või juhtivraamatupidaja kutse, antakse kehtiva kutsetunnistuse ettenäitamisel vastuvõtueeskirja lisa 4 alusel kolm konkursipunkti lisaks.