Loodusturism

 

Turism on seotud väga paljude teadusharudega: ökoloogia, biosüstemaatika ja füsioloogia erialaga on seotud turismi ökoloogilise mõju uuringud; põllumajandusteadustega – põllumajanduse ja turismi koostoimeefekt; kultuuriuuringutega – rahvuslikud tavad ja kombed turismis; kommunikatsiooni- ja infoteadustega – turistide liikumistrajektoorid mobiilipositsioneerimise meetodil, jne.

 

Lisaks räägivad turismispetsialistid kaasa taolistel olulistel teemadel nagu globaalse kliimasoojenemise mõju turismile ja vice versa; turismi mõju nakkushaiguste levikule; turismitranspordi süsinikdioksiidi emissioon jne.

Looduse, majanduse, poliitika ja rahvuskultuuri alaste teadmiste abil on võimalik vähendada turismi negatiivset ja suurendada positiivset mõju. Otsuste tegemiseks on vaja jälgida ja mõõta erinevaid loodusturismiga seonduvaid nähtusi ning nende andmete õigeks tõlgendamiseks on vaja kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste.

Loodusturismi magistriõppesse on võrdselt oodatud nii sama eriala bakalaureuseastme lõpetanud kui mistahes teise eriala lõpetanud spetsialistid, mis annab õpingutele erilise väärtuse läbi kogemuste vahetamise ja sünergia.

 

Loodusturismi alase magistritöö teemasid on võimalik valida nii turismi- või sotsiaalmajanduse kui ka taime- ja loomariigi, keskonnateaduste jm. valdkondadest. Sel viisil saab iga magistrõppe tudeng spetsialiseeruda just temale sobivale valdkonnale ning valik- ja vabaainete ning praktikate kaudu kombineerida enda huvidele vastav õppeprogramm. Teise õppeaasta sügissemester on kavandatud nn. akadeemiliseks hulkurluseks teistes Eesti või välismaa ülikoolides, omandamaks täiendavaid teadmisi ja oskusi.

Õpingute jooksul on suur osa teadustöö metodoloogial, et abistada tudengeid magistritöö koostamisel. Käsitletakse kvantitatiiv- ja kvalitatiivuuringu meetodeid ning analüüsitakse hulgaliselt võõrkeelseid teadusartikleid. Teises ainete plokis on loodusturismi turistliku, sotsiaalse ja ökoloogilise koormustaluvuse hindamine ning ruumiline planeerimine. Stuudiumi jooksul toimub palju välitöid guppides, mis annab lisab ka kommunikatiivsed oskused, sh. tulemuste visualiseerimine. Kolmandaks alustalaks on baltoskandia loodus ja neljandaks rahvusvaheline turismimajandus.

Loodusturismi eriala lõpetaja leiab tööd loodushariduskeskustes, (rakendus)kõrgharidus- ja täiendkoolituse asutustes, riigimetsamajandamise keskuses, keskkonnaametis, kohalikes omavalitsustes ja turismi koordineerivates organisatsioonides ning turismiettevõtetes. Eriala lõpetamine annab konkurentsieelise ka loodusturismi alase ettevõtte loomisel ning osalemiseks erinevates rahvusvahelistes projektides.

Küsi/Võta ühendust:

Tarmo Pilving

Elurikkuse  ja loodusturismi õppetool

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

E-post: tarmo.pilving@emu.ee

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee