Loomakasvatus

Loomadega tegelemine on olnud mulle alati meeltmööda – see on nagu rahuteraapia. Loomakasvatuse eriala magister võimaldab spetsialiseeruda valitud loomaliigile ning sobilikule valdkonnale. Tänaseks on loomakasvatusest saanud täppisteadus, mis vajab palju õppimist ja enesearendamist. Loomi on kõikjal, seega ön tööd alati. Bakalaureuse lõpetades teadsin kindlalt, et jätkan ka magistriõppes – ikkagi kõrgem kraad. Tänaseks olen oma valikuga rahul ja soovitan kõigil õpinguid jätkata.“

                                      Birgit Kivi
                                      magister 2015

 

Soovid omandada süvendatult teadmisi loomade aretusest, söötmisest, pidamisest ning loomakasvatussaaduste käitlemisest ja turustamisest? Siis tule ja omanda loomakasvatuse magistrikraad Eesti Maaülikoolis!

 

  • Meil saad süvendatud teadmised põllumajandusloomade ja –lindude aretustest, söötmisest ning pidamisest;

  • õpid tundma talu ja põllumajandusettevõtte planeerimist, juhtimist, nõustamist ning loomakasvatussaaduste turustamist;

  • õpid planeerima tootmist, juhendama personali ning tundma majandustegevuse arvestust ja aruandluse põhiprintsiipe.

 

 

Loomakasvatuse eriala saab Eestis nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes õppida ainult Eesti Maaülikoolis.

Loomakasvatusspetsialisti põhitegevus on põllumajandusloomade ja –lindude tõuaretuse, söötmise, loomakasvatussaaduste tootmise, esmatöötlemise ja turustamise juhendamine ning korraldamine ja loomakasvatusalase nõuandeteenuse osutamine.

Loomakasvatusspetsialistid on mõtteviisilt keskkonna hoidjad, maaelu ja maakultuuri säilitajad ning edendajad.


Põllumajandusettevõtte loomakasvatusjuhi peamised tööülesanded on:

  • loomakasvatusalase tootmistegevuse kavandamine ja korraldamine;
  • tootmismahtude ja tööjõu valik, juhendamine ja tööjõu vajaduste planeerimine;
  • tööde juhtimine, majandustegevuse üle arvestuse pidamine ja aruandlus;
  • ettevõtte esindamine ning klientide ja vahendajatega suhtlemine;
  • samuti teadusliku analüüsi metoodikate rakendamine loomakasvatusalaste probleemide püstitamisel ja lahenduste leidmisel.Loomakasvatuse magistriõpe arendab Sinus vastutus- ja otsustusvõimet ning iseseisvust, koostöö- ja õppimisvalmidust ning kohanemisvõimet, samuti oskust oma teadmisi edasi anda.
 


Õpetame Sind lähtuma heast põllumajandustavast. Meil õpid katsetöö metoodikat, statistilist andmetöötlust ning eesti õigekeelsust ja teadustööde vormistamist, mis on eeldus edukaks magistritöö koostamiseks ja kaitsmiseks. Teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks läbid ka juhtimisalase praktika ettevõttes.
 

Loomakasvatuse magistriõpe toimub sessioonõppe vormis ning kestab kaks aastat. Loomakasvatuse eriala lõpetanu on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega loomakasvatuse spetsialisti või juhina riigi- või eraettevõtetes ning avaliku sektori kohalikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides, on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes ning väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.

 

Lõpetajad leiavad tööd loomakasvatusspetsialistina põllumajandus-ettevõtetes, erialaorganisatsioonides ja riigiametites või konsulendina nõuandeteenistuses.

 

Vaata lisaks:

Loomakasvatuse tudengeid ühendab erialaselts TAURUS, mis ühendab loomakasvatuse vastu huvi tundvaid üliõpilasi kõikidest kõrgkoolidest. Samuti vilistlasi ja õppejõude, kelle tegevus ja huviala on seotud loomakasvatusega või sellega piirnevate teadusharude ja huvialadega.

 

 

Küsi/võta ühendust!

Ragnar Leming

Söötmisteaduse õppetool

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

E-post: ragnar.leming@emu.ee

Telefon: +372 731 3444 

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee