Metsatööstus

 

Meil õpid:

  • metsamajandustööde mehhaniseerimist, kaasaegseid loodussõbralikke metsakasutustehnoloogiaid ja metsamasinaid;

  • logistikat, puidu omadusi ja kasutamist erinevates tööstusharudes ning puidutöötlemise tehnoloogiaid ja –masinaid;

  • tundma Eesti metsafondi ja oskad hinnata metsaressursse ja prognoosida nende arengut;

  • projekteerima puitkonstruktsioone ning tundma puiduenergeetikat, metsanduse ökonoomikat ja puidukaubandust.

 

Puit on Eesti ainus taastuv ja loodussõbralik tooraine, mis on kasutatav suurtes mahtudes nii tööstuses kui ka energeetikas. Puidul baseeruv tööstus on Eesti majanduse üks olulisemaid harusid ning annab suurima panuse väliskaubandusbilansi tasakaalustamisse.

 

Puidu efektiivseks kasutamiseks vajatakse kõrgharidusega spetsialiste, kes tunneksid põhjalikult kaasaegseid metsamasinaid ja metsakasutustehnoloogiaid, puidu omadusi ja töötlemis-tehnoloogiaid, puiduenergeetikat ja -kaubandust. Selleks vajalikud teadmised saad metsatööstuse erialalt.

 

Õpe toimub sessioonõppe vormis ja kestab kokku kaks aastat. Magistriõpingud lõpevad teaduspõhise magistritööga, mille juhendajaks on võimalik valida rahvusvahelise teaduskogemusega õppejõud või teadur.

Magistriõpingute jooksul on võimalik osa õppest läbida välismaa ülikoolides, kus sooritatud õppeained on üldjuhul ülekantavad siinse õppekava täitmiseks. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT.

 

Lõpetajana leiad tööd metsavarumise, puidutöötlemise või kaubandusettevõtete juhi või spetsialistina; erametsa- või metsakorraldusettevõtetes; projekteerijana; metskondades (Riigimetsa Majandamise Keskus); keskkonnaministeeriumis ja selle allasutustes (keskkonnaagentuur, keskkonnateenistus, keskkonnainspektsioon jne).

 

                                                                     

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee

 

Hoia Eesti Maaülikooli metsandusvaldkonna tegemistel silma peal:

 

Küsi/Võta ühendust:

Regino Kask
Metsatööstuse õppekava juht
Metsandus- ja maaehitusinstituut
E-post: regino.kask@emu.ee