Ökonoomika ja ettevõtlus

          

 

 

„Eesti Maaülikool andis mulle julguse ja usu endasse. Algselt suured ja üle jõu käivad eesmärgid andsid hiljem tagasi vaadates mõnusa rahulolutunde ja tohutu kogemuse.“
 

                                                               – Liina Helstein, SPARK Demo projektijuht


Ökonoomika ja ettevõtluse eriala lõpetajana:
 

  • oled laiade teadmistega maamajandust tundev spetsialist;

  • omad ülevaadet maamajanduse eripäradest ja selle arengut suunavatest teguritest;

  • mõistad maaelupoliitikat ja selle mõju maapiirkonna ettevõtlusele tulevikus.


Maapiirkondade elu­jõu­listena püsimiseks on oluline majanduse edukas areng. Asendamatu roll on siinkohal maaette­võtluse arendamisel.

Maaettevõtlus on ettevõtluse vorm, kus lisaks põhi­tegevusalale tegeletakse ka maakeskkonna kultuurist ja tegevuskeskkonnast tulenevate kõrvaltegevusaladega. Meilt saadud ettevõtlusharidusega saad lisaks majandusteadmisele kaasa ka ärksa uuendusliku mõttelaadi, oskuse läheneda väljakutsetele loominguliselt ning valmisoleku hakata ettevõtjaks.
 

Ökonoomika ja ettevõtluse eriala lõpetanud:

  • omandavad teadmised inimese ja ühiskonna suhetest ning sotsiaalsest kihistumisest, ühiskonna institutsionaalsest struktuurist, sotsiaalsete muutuste seaduspärasusest ja neid põhjustavatest teguritest;
  • oskavad läbi viia ettevõtte majandusanalüüsi;
  • oskavad määratleda konkurentsivõimet kujundavaid tegureid ning analüüsida nende mõju maamajanduslikus ettevõtluses.
  • Lõpetajana oskad hinnata ettevõtte ressursside kasutamist, peamisi tootmisprotsesse ja nende mõju ettevõtte tegevustulemustele, finantsseisundile ja rahavoogudele.

             
                   

                    


Meie lõpetajad on leidnud töö erinevate erialaspetsialistidena avalikus, era- ja kolmandas sektoris. Omandatud erialased teadmised võimaldavad asuda tööle näiteks ettevõtte tegevjuhina, arendusjuhinapoliitika kujundajana või administreerijana maaelu juhtimisorganites.
 

Õpingud annavad mitmekesise õppekogemuse, teadmisi omandatakse loengutes, seminarides ja praktikumides. Lisaks arendavad kodutööd iseseisva töö oskust, meeskonnatöö oskust, koostööoskust ja läbirääkimisoskust ning ettekanded esinemisoskust. Meie tudengid käivad praktikal Eesti suuremates ja väiksemates maapiirkonnas asuvates ning õpitava valdkonnaga seotud ettevõtetes.

Ökonoomika ja ettevõtluse magistriõpe toimub sessioonõppe vormis ning kestab kaks aastat. Sessioonõpe toimub tsükliliselt neljapäevast pühapäevani (vt toimumisaegu siit).  Sessioonõppes õppija peab olema valmis suuremas mahus iseseisvaks tööks.

Meie magistrantidel on võimalik täiendada end vahetusüliõpilasena ka välisülikoolides. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT.
 

Küsi/Võta ühendust:

Helis Luik-Lindsaar

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi

Maamajanduse ökonoomika õppetool

E-post: helis.luik@emu.ee

Telefon: +372 731 3061

                   

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee