Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

Hoolimata ütlusest, et põllumees on põline rikas, tõusevad tänases konkurentsis selgelt esile just need, kes oma saadusi efektiivselt toota ja turustada suudavad. Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise magistriõppekava eesmärgiks ongi anda süvendatud teadmised põllumajandussaaduste tootmisest, esmasest töötlemisest ja turustamisest. Lisaks õpid sa süvendatult ka majandusaineid ning oskad pärast õppekava läbimist põllumajandusettevõtte tegevust iseseisvalt analüüsida ja planeerida. Pärast eriala läbimist oskad hinnata põllumajandustootmise ja -poliitika ökoloogilisi ja sotsiaal-majanduslikke mõjusid, tead põllu- ja rohumaakultuuride saagi kujunemise aluseid ja nüüdisaegseid keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid taimekasvatussaaduste tootmiseks ja nende tulusaks väärindamiseks.  

Kas see eriala sobib sulle? 

Hinda 5-palliskaalal kuivõrd allolevad väited sinu kohta käivad:  

 1. Tahan panustada Eesti põllumajanduse arengusse. 

 1. Mulle meeldivad põllumajandustegevused. 

 1. Mulle meeldib põllumajandusteadus. 

 1. Soovin rohkem teada jätkusuutlikust põllumajandusest. 

 1. Tahan teada, mis on täppispõllumajandus ja kuidas see toimib. 

 

18-25 punkti „See õppekava sobib sulle suurepäraselt!“  

Tundub, et sinu väärtused ja huvid kattuvad suurel määral õppekava eesmärkidega. Meie õppekava pakub sulle võimalust oma teadmisi ja oskusi süvendada. Sinu positiivne suhtumine, kirg ja eelnevad kokkupuuted loovad hea eelduse sellel õppekaval õppimiseks ja tuleviku spetsialistiks saamisel. Ootame sind õppima!  

13-17 punkti „Sul on head eeldused õppekaval õppimiseks.“  

Näib, et su huvid ja väärtused vastavad üsna hästi meie õppekava eesmärkidele. Meie juures õppimine annab sulle täiendavaid teadmisi ja oskusi, samuti kindlust ja sügavamat arusaama sind huvitavatest teemadest. Julgustame sind seda võimalust kasutama, et nii isiklikult kui professionaalselt kasvada. Tee see samm ära ja alusta õpinguid!  

0-12 punkti „Kaalu veel, kas see õppekava on õige valik.“  

Praegu tundub, et su huvid ja eesmärgid päris täielikult õppekava eesmärkidega ei kattu. See ei tähenda, et sa ei võiks siiski selles valdkonnas oma teadmisi ja oskusi edendada, kuigi julgustame kaaluma ka teisi võimalusi, mis sinu praegustele huvidele ja tulevikuplaanidele paremini vastavad. Uuri lähemalt meie teisi erialasid! 

 

Mida ja kuidas õpid? 

Milles saad põhjalikumad teadmised?  

 • Muldade kaitse ja jätkusuutlik kasutamine. 

 • Saagi formeerumise alused. 

 • Integreeritud taimekaitse ja täppispõllumajandus. 

 • Ratsionaalse maakasutuse ja põllumajanduse analüüs ka planeerimine. 

 

Mida õpid?  

 • Muldade kaitse ja jätkusuutlik kasutamine. 

 • Keskkonnasäästlik taimekasvatus ja mahetootmine. 

 • Integreeritud taimekaitse, fütopatoloogia ja rakendusentomoloogia. 

 • Ratsionaalse maakasutuse ja põllumajandustootmise analüüs ja planeerimine, maamajanduse ökonoomika, nõuandeteenustus. 

 • Taimede toitumine ja aineringed. 

 • Kliimamuutused ja põllumajandus. 

Vaata õppekava siit.   

Vaata õppeplaani siit.   

 

Kuidas praktikat saad?  

 • Praktilised tööd toimuvad laborites. Näiteks saad laborites teadmised fütopatoloogiast, rakendusentomoloogiast, põllumajanduslikust mikrobioloogiast.  

 • Õppetöö praktiline osa toimub nii kaasaegsetes laborites kui ka instituudi katsekeskuse põldudel. Praktilisi kogemusi omandatakse ka Eesti põllumajanduse tipptootjaid külastades. Lektoritena on kaasatud põllumajandussisendeid müüvate ja põllumajandustooteid väärindavate ettevõtete juhid. 

 • Katsepraktika käigus saavad üliõpilased uurida erinevate agrotehniliste võtete (mullaharimine, väetamine, taimekaitse jne) mõju saagi formeerumisele ning koostada majandusanalüüsi ettevõttele. Magistrandid koostavad oma teadustöö praktikal saadud tulemuste põhjal magistritöö. 

  

Tutvu õppejõududega 

 • Alar Astover – professor, mullateaduse õppetool  
  Liina Talgre – kaasprofessor, taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool 

   

  Kaire Loit – lektor, taimetervise õppetool 
  Erkki Mäeorg – nooremteadur, taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool 
  Eve Veromann – professor, taimetervise õppetool  

   

Kuhu edasi?  

Õppimisvõimalused 

 • Edasi õppimise võimalus doktorantuuris  

 

Karjäär 

 • Omandatud erialateadmised võimaldavad töötada põllumajanduslikke teadmisi vajavates ettevõtetes ja asutustes nii avalikus kui ka erasektoris  

Õppeaste: magistriõpe 

Õppevorm: sessioonõpe  

Õppe kestus ja maht: 2 aastat, 120EAP  

Õppekeel: eesti keel   

Õppekohtade arv: 20 

 

Vastuvõtt 2024

Avaldusi saab esitada 3. juunist 4. juulini elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juunist 4. juulini tööpäeviti kell 9-15 ülikoolis kohapeal. 

 

Vastuvõtunõuded õppekavale

 • eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne 1 kuni 5 punkti;
 • vastuvõtukatse (motivatsioonikiri ja vestlus) 1 kuni 5 punkti.

 

Asendusvõimalused

vastuvõtukatse (motivatsioonikiri ja vestlus) – eelneva õppeastme lõputöö/lõpueksami hinne (lisa 3)

Avaldust tehes saad märkida, kas valid vestluse aja või soovid vastuvõtukatse asendamist lõputöö/-eksami hindega. Vastuvõtutöötaja vaatab avalduse laekumisel üle ning annab teada, kui tuleb ikkagi katsele tulla.

 

Õppekavajuht:

Eve Veromann, professor, taimetervise õppetool, eve.veromann@emu.ee