Toiduainete tehnoloogia magistriõpe

Kas teadsid, et Eestis on üle 15 000 toidu (sh jookide) käitlemisega tegelevat ettevõtet? Toiduainete tehnoloogia on pidevalt arenev ja innovatsioonile suunatud valdkond, ootame ka sind meie kõigi tuleviku toidulauda kujundama. Meie magistriõppekava võimaldab üliõpilastel spetsialiseeruda lihatehnoloogia, piimatehnoloogia või taimsete toiduainete tehnoloogia erialale. Pärast magistrantuuri lõpetamist on sul süsteemne ülevaade toiduainete tehnoloogia valdkonna tegevustest ning oskad hinnata toidu tooteahela terviklikkust toorme tootmisest kuni toiduainete tarbimiseni välja. Sinust saab ekspert toiduainete kvaliteedi ja ohutuse hindamisel, sa suudad arendada iseseisvalt välja uusi toiduaineid ning lahendada tootmisahelas esile kerkivaid küsimusi. Ootame, et oleksid proaktiivne ja vastutustundlik, sest meie õppekaval on olulisel kohal iseseisev töö. 

Mida ja kuidas õpid? 

Milles saad põhjalikumad teadmised?  

 • Taimse ja loomse toidutoorme keemilisest koostisest ja biokeemilistest omadustest ning toorme väärindamise innovaatilistest tehnoloogiatest, sh tekkivate kõrvalsaaduste väärindamise rohelistest tehnoloogiatest, tootearendusest ning toiduvaldkonna teaduslik-tehnilisest arengust; 

 • Mikrobioota rollist toiduainete fermenteerimisprotsessides, mikroobide kasvu kontrolli- ja suunastrateegiatest stabiilse säilivusajaga toidutoodete valmistamisel. 

 • Toidutoorme ja toiduainete biokeemiliste omaduste ning kvaliteedi hindamise kaasaegsetest analüüsimeetoditest, valideerimise põhimõtetest. 

 

Mida õpid?  

 • Toiduainete keemiat ja biotehnoloogiat, mis aitab mõista toiduainete keemia ja biotehnoloogia tundmise olulisust toiduainete töötlemisel, protsessis tekkivate jääkide vähendamisel ning töötlemisel tekkivate kõrvalsaaduste väärindamisel. 

 • Teadustöö metodoloogiat, mille käigus omandad kogemuse uurimistööde tegemisel. Näiteks õpid leidma ja kasutama andmebaase, planeerima katsetööd ja viima läbi andmete statistilist töötlemist. 

 • Toidutööstuse juhtimist ja planeerimist, arvestades toidutööstustele kehtestatud nõuetega, mille käigus saad teadmised ja oskused toidutööstuse juhtimise strateegiast. 

 • Tehnoloogilise projektülesande koostamist kursuseprojekti näol, toetudes eelnevatele teadmistele ja kogemustele seoses ettevõtte loomise, tehnoloogiliste ning tehniliste lahenduste elluviimisega. 

Vaata õppekava siit.   

Vaata õppeplaani siit.   

Kuidas praktikat saad?  

 • Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid, seminare, praktikume kui ka laboratoorseid töid. Praktilised tööd ainete raames hõlmavad toidutoodete valmistamist koos protsessi biokeemilise sisu tundmaõppimisega. Innovaatiliste tehnoloogiate rakendamist nagu kuum- ja külmtöötlus, fermenteerimine, lüofiliseerimine jt. Otsitakse võimalusi funktsionaalsete koostisosade kasutamiseks traditsiooniliste toidutoodete puhul ning kasutatakse erinevaid analüüsimeetodeid tehnoloogia protsessiparameetrite või toote omaduste hindamiseks, võrreldakse analüüsimeetodite efektiivsust. Samuti saad praktilise kogemuse protsessijuhtimises ning pakendamistehnoloogias. Teed nii keemilisi kui füüsikalisi ja mikrobioloogilisi analüüse. Oluline osa on ka analüüsitulemuste statistilisel andmetöötlemisel ja järelduste tegemisel.  

 • Erialapraktika töökeskkonnas sooritatakse valdkonna parimates toidukäitlemise ettevõtetes nagu Valio Eesti, Farmi Piimatööstus, Oskar LT, Maag, A. Le Coq, Eesti Leivatööstus, Salvest jt. Tööd alustas ka Eesti kaasaegseim piimatööstus E-Piim Tootmine Paides, kus saab kogemuse uusima tehnoloogia ja sisseseade juhtimisest. Erialapraktika eesmärk on omandada kogemus toidutööstuse töökorraldusest, tehnoloogiate rakendamisest ning tehnoloogiliste liinide toimimisest töökeskkonnas. Osaled ettevõtte tööprotsessis, õppides täitma kõiki töökeskkonnas kehtestatud nõudeid ja kohustusi. Lisaks toiduainetööstustele on võimalik erialapraktika sooritada valdkonnaga seotud riigiettevõtetes, näiteks PRIA, PTA või laborites nagu LABRIS, EPJ jt.  

 • Ülevaate praktikabaasidest ja tootmisprotsessist teevad Farmi Piimatööstus, Estover Piimatööstus, Valio Eesti, Otepää Lihatööstus ning A. Le Coq.  

 

Tutvu õppejõududega  

Vaata meie õppetooli ja inimesi siit

 

Õppekeskkond  

 • Kaasaegse õpikeskkonna tagab äsjaloodud ning Eestis unikaalne laborikompleks. Sinna kuuluvad uuenenud mikromeierei ning lihatehnoloogia, jookide-, pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia, teadusuuringute ja mikrobioloogia laboratooriumid, mis võimaldavad õpitut kohe praktiliselt ellu viia.  

 • Lisaks on aktiivselt uuenduskuuri läbimas keemialaborid, mis on juba aasta pärast veelgi avaramad ja mugavamad kui täna. Tehnoloogialaborites viiakse läbi eeskätt tehnoloogilised praktikumid, uurimistööd, tootearendus ja muud laboratoorsed tööd. 

 • Mikrobioloogia, keemia ning teadusuuringute laborid toetavad teaduslik-tehnilisi uuringuid toiduainete tehnoloogias. Vaata labori pilte siit

 

Kuhu edasi?  

Õppimisvõimalused 

 • Omandatud magistrikraad loob eeldused õpingute jätkamiseks ning teadustöö arendamiseks doktorantuuris Maaülikoolis või mõne teise ülikooli juures. Doktorikraadi on võimalik omandada ka väljaspool Eesti ülikoole või koostöös mõne välisülikooliga. Doktorikraadiga teadlased on väga oodatud nii õppejõududena ülikoolides kui teadus-arendusjuhtidena uurimisasutustes  

 

Karjäär 

 • Õppekava lõpetanuna saab sinust hinnatud spetsialist ja üksuse juht toiduaineid valmistavates ning toiduvaldkonnaga tegelevates ettevõtetes. Sind ootab ees vastutus tehnoloogi, tootmis- ja kvaliteedijuhi, tootearendusspetsialisti, laborijuhataja või toidu järelevalve spetsialistina, kes tagab kvaliteetse ja ohutu toidu meie kõigi toidulaual.  

 • Paljud lõpetajad on leidnud tööd riiklikes organisatsioonides nagu Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Põllumajandus- ja Toiduamet, Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. Peale selle pakuvad magistriharidusega toidutehnoloogidele tööd veel mitmesugused teised toiduainete järelevalve, hariduse, teadusasutused, laboratooriumides jms. 

Õppeaste: magistriõpe 

Õppevorm: sessioonõpe 

Õppe kestus ja maht: 2 aastat, 120EAP  

Õppekeel: eesti keel   

Õppekohtade arv: 15 

 

Vastuvõtt 2024

Avaldusi saab esitada 3. juunist 4. juulini elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juunist 4. juulini tööpäeviti kell 9-15 ülikoolis kohapeal. 

 

Vastuvõtunõuded õppekavale

 • eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne 1 kuni 5 punkti;
 • vastuvõtukatse (eksam) 1 kuni 5 punkti.

 

Asendusvõimalused

 • vastuvõtukatse (eksam) – eelneva õppeastme lõputöö/lõpueksami hinne (lisa 3)

Avaldust tehes saad märkida, kas valid vestluse aja või soovid vastuvõtukatse asendamist lõputöö/-eksami hindega. Vastuvõtutöötaja vaatab avalduse laekumisel üle ning annab teada, kui tuleb ikkagi katsele tulla.

 

Õppekavajuht:

Vilma Tatar, lektor, MSc, Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool, vilma.tatar@emu.ee 7313357

 

Õppekorraldusspetsialist:

Piret Aus, vanemspetsialist õppe alal, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, piret.aus@emu.ee 7313442