Erialastipendium

Alates 2014. aastast premeerib Eesti Maaülikool nutika spetsialiseerumise erialale sisseastunutest tublimaid 160 eurose erialastipendiumiga kuus.
SA Archimedese poolt makstava stipendiumi eesmärk suunata noorte valikuid majanduse kasvuvaldkondades vajalike erialade kasuks. Rohkem infot erialastipendiumi kohta leiad siit.
 

Erialastipendiumi määratakse üliõpilastele kaks korda õppeaastas viieks õppekuuks (september - jaanuar; veebruar – juuni). Erialastipendiumi maksmisel sisseastujatele võetakse aluseks sisseastuja paiknemist pingereas, alates teisest semestrist aga õpitulemusi.
 

Erialastipendiumi makstakse järgmistel õppekavadel:

  • Puidutöötlemise tehnoloogia (rakenduskõrghariduse õppekava)
  • Tehnotroonika (rakenduskõrghariduse õppekava)
  • Loomakasvatus (bakalaureuseõppekava)
  • Loomakasvatus (magistriõppekava)
  • Metsamajandus (magistriõppekava)
  • Metsatööstus (magistriõppekava)
  • Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (magistriõppekava)
  • Tootmistehnika (magistriõppekava)
  • Toiduainete tehnoloogia (vana nimetusega Liha- ja piimatehnoloogia) (magistriõppekava)
http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/teavitus/EL_Sotsiaalfond_vertikaal.jpg