ERA õppetool VALORTECH

UUS! Otsime inimest ühele ametikohale:

 • jätkusuutliku toiduainete tootmise vanemteadur

Lähema info avaliku konkursi kohta leiad SIIT

Toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate ERA õppetool (VALORTECH) loodi selleks, et realiseerida Eesti Maaülikooli potentsiaali toidu täieliku väärindamise tehnoloogiate arendamises, kasutades taimseid ja loomseid (kõrval)saadusi ning neist saadud tooteid. Üksus koondab kahe instituudi, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi ning põllumajandus- ja keskkonnainstituudi oskusteabe ja tehnoloogilise baasi ning on seotud ka teiste maaülikooli struktuuriüksustega.

 

TEADUS- JA INNOVATSIOONITEGEVUSED

 • Toidutoorme ja toiduainete töötlemise ja tootmise tehnoloogiate optimeerimine saavutamaks väiksem kõrvalsaaduste hulk
 • Efektiivsete tehnoloogiate ja protsesside väljatöötamine/arendamine paratamatult esinevate kõrvalsaaduste ja mittestandardse tooraine väärindamiseks, muutes need kõrge väärtusega, funktsionaalseteks koostisaineteks
 • Nüüdisaegsete tehnoloogiate, sh lõpptoote tekstuuri, sensoorseid omadusi, ohutust ja toiteväärtust parandavate tehnoloogiate ning  kapseldamis-metoodikate, arendamine funktsionaalsete koostisainete stabiilsuse tagamiseks tootmisprotsessi vältel
 • Eraldatud funktsionaalsete koostisainete mitte-toidulistes toodetes (nt. kosmeetika, kodukeemia, loomasööt, jne)  kasutamise nüüdisaegsete tehnoloogiate arendamine

 

EELDATAV MÕJU

Tipptasemel teadusuuringute läbiviimist soodustava kõrgetasemelise uurimisrühma loomine

 • Teadusuuringute kogemus ja kompetents paraneb VALORTECH valdkonnas
 • Õpetamise tase ja noorteadlaste areng paraneb
 • Uued erialamoodulid PhD  ja magistri õppekavades
 • Korraldatakse suve- ja talvekoole
 • Teadusuuringute tulemuste levitamine ja rakendamine, valdkonna populariseerimine ja rahvusvahelises koostöös osalemine 
 • Artiklid tunnustatud rahvusvahelistes ajakirjades
 • Ettekanded rahvusvahelistel konverentsidel ja olulistel üritustel
 • Valdkonna ettevõtetele suunatud töötoad ja seminarid
 • Ettekanded üldsusele suunatud üritustel, et populariseerida VALORTECH teadusuuringuid üldisemal tasandil
 • Üksuse/valdkonna jätkusuutlikkuse tagamine

 

ERA õppetooli loomisega seotud laiemaks visiooniks on kujuneda juhtivaks tippkeskuseks toidutoorme ja selle koostisainete nii toiduks kui ka mitte-toidulisteks saadusteks väärindamise tehnoloogiate arendamise valdkonnas. Projekti periood 01.07.2018 – 30.06.2023.

ERA õppetool VALORTECHi rahastab Euroopa Liidu Horisont 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni programm (leping nr 810630).

 

KONTAKTID

Ivi Jõudu                                                                                 Piia Pääso

ivi.joudu@emu.ee                                                                piia.paaso@emu.ee