Uudised

Eesti Maaülikool kuulutab välja avaliku konkursi Euroopa teadusruumi rahastamismeetme ERA-Chair toel loodud

 

Toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate / Food (By-) Products Valorisation Technologies üksuse akadeemilise ametikoha täitmiseks

 

1,00 töökoormusega kuni 30.06.2023.

 

Jätkusuutliku toiduainete tootmise vanemteadur

 

Struktuuriüksus ühendab maaülikoolis kõiki toiduteadusega seotud teemasid eesmärgiga täielikult väärindada taimne ja loomne tooraine.

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 30. september 2020. a akadeemilisele sekretärile (Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51006 TARTU)

  • avaldus rektori nimele;
  • doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni kinnitava dokumendi ärakiri;
  • CV (curriculum vitae), s.h. 
    • viimase 10 aasta jooksul ilmunud teaduspublikatsioonide nimekiri: Thomson Reuters Web of Science või Scopus andmebaasides indekseeritud publikatsioonid;
    • informatsioon töötamise kogemusest akadeemilises ja toidutööstuse valdkonnas;
    • soovitav on lisada elulookirjelduse lõppu kahe isiku andmed, kelle poole võib pöörduda kandidaadi kohta tööalase teabe saamiseks;
  • muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada hiljemalt 30. september kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: konkurss@emu.ee inglise keeles.

 

Täpsem teave kandideerimisdokumentide ja ametikohtade nõuete kohta on saadaval EMÜ veebilehel SIIN.

 

Lisainfo:
Ivi Jõudu, ivi.joudu@emu.ee
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent

Piia Pääso, piia.paaso@emu.ee
Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse juhataja
 

Projekt VALORTECH on saanud toetust Euroopa Liidu Horisont 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni programmist toetuslepingu nr 810630 alusel.