Ehitusteadus

 

EHITUSMATERJALIDE KATSETAMINE

 

Märksõnad: puit, teras, betoon, kiudbetoon, klaasplast.

 

- Materjalide füüsikalis-mehaanilised omadused: tõmbe-, surve-, painde-, väändetugevus jm.

- Betooni ja kiudbetooni kahanemine.

- Kiudbetooni tugevus- ja jäikusomadused.

- Klaasplastarmatuuriga betooni omadused.

 

Vello Pallav

Tel 731 3184

E-post vello.pallav@emu.ee

 

Alexander Ryabchikov

Tel 731 3173

E-post alexander.ryabchikov@emu.ee

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

 

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE JA EHITUSKONSTRUKTSIOONIELEMENTIDE KATSETAMINE LABORIS JA OBJEKTIDEL

 

Märksõnad: kandevõime, deformatsioonid, uute ja olemasolevate konstruktsioonide katsetamine.

 

- Raudbetoonist talad, paneelid, postid, õõnespaneelid.

- Puidust talad, postid, sõrestikud.

- Terasest talad, postid.

- Komposiitmaterjalidest paneelid, sõrestikud, postid.

 

Martti-Jaan Miljan

Tel 731 3179

E-post martti-jaan.miljan@emu.ee

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

 

JÄÄKPINGETE MÄÄRAMINE DETAILIDES

 

Märksõnad: ehitus ja masinaehitus, jääkpinged.

 

- Jääkpinged detailide pinnakihis augumeetodil.

 

Alexander Ryabchikov

Tel 731 3173

E-post alexander.ryabchikov@emu.ee

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

 

HOONETE JA PÕLLUMAJANDUSEHITISTE MAHULIS-PLAANILISED JA KONSTRUKTIIVSED LAHENDUSED

 

Märksõnad: põllumajandus- ja tootmishooned.

 

- Põllumajandushoonete ja -rajatiste planeeringud lähtuvalt kavandatavast tehnoloogiast, arvestades tüpoloogiat.

- Konstruktiivse lahenduse väljatöötamine koos tugevus- ja stabiilsusarvutustega uutele ja renoveeritavatele ehitistele.

 

 

Tõnis Teppand          

Tel 731 3181

E-post tonis.teppand@emu.ee          

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

 

ELAMUTE TÜPOLOOGIA, PLAANILISED JA KONSTRUKTIIVSED LAHENDUSED

 

Märksõna: hoonete projekteerimine.

 

- Arhitektuursed ja konstruktiivsed lahendused.

- Detailplaneeringute koostamine, energiamärgise arvutused.

 

Tõnis Teppand          

Tel 731 3181 

E-post tonis.teppand@emu.ee          

 

Julia Vizel

E-post julia.vizel@emu.ee

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

 

LOODUSLIKE EHITUSMATERJALIDE UURIMINE JA KASUTAMINE EHITUSES

 

Märksõnad: looduslikud ehitusmaterjalid (puit, savi, lubi, põhk, pilliroog, kanep, lina, saepuru), materjalide niiskus-soojustehnilised omadused ja käitumine.

 

- Konsultatsioonid looduslike ehitusmaterjalide üldiste omaduste ja kasutamise kohta (sh täisnaturaalsed viimistlusmaterjalid).

- Looduslike ehitusmaterjalide füüsikalis-mehaaniliste omaduste määramine.

- Looduslike ehitusmaterjalide omadused statsionaarses ja mittestatsionaarses olukorras.

 

Kadri Leiten

Tel 731 3180                                                            

E-post kadri.leiten@emu.ee

 

Martti-Jaan Miljan

Tel 731 3179

E-post martti-jaan.miljan@emu.ee

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

 

PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE JA MATERJALIDE EHITUSFÜÜSIKALISED UURINGUD, RUUMIDE SISEKLIIMA MÕÕTMISED, NÕUSTAMINE

 

Märksõnad: ehitusfüüsika, piirdekonstruktsioonid, ehitusmaterjalid, eluruumide sisekliima.

 

- Piirdekonstruktsioonide soojus- ja niiskustehniline seisukord: soojusjuhtivus, külmasildade ja õhulekkekohtade avastamine (termografeerimine ja blower door katsed).

- Materjalide soojuserijuhtivus jm ehitusfüüsikalised omadused.

- Sisekliima (temperatuur, õhu suhtelise niiskuse ja CO2 sisaldus, õhu liikumine). 

 

Kadri Leiten

Tel 731 3180

E-post kadri.leiten@emu.ee

 

Martti-Jaan Miljan

Tel 731 3179

E-post martti-jaan.miljan@emu.ee

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

 

EHITISTE TEHNILISE SEISUKORRA HINDAMINE, AUDITID JA RENOVEERIMISETTEPANEKUD

 

Märksõnad: termograafia, vastupanu mikropuurimine, õhu ja materjalide niiskuse sisalduse mõõtmine, hoone seisukorra ekspertiis.

 

- Hoonete ja konstruktsioonide ehitustehnilise seisukorra hindamine.

- Ehituskonstruktsioonide füüsikalis-mehaaniliste omaduste hindamine mittepurustavate meetoditega.

 

 

Marko Teder

Tel 731 3181

E-post marko.teder@emu.ee

 

Kaarel Sahk

Tel 731 3076

E-post kaarel.sahk@emu.ee

Maaehituse ja veemajanduse õppetool