Siseveekogude ressursid


SISEVEEKOGUDE KAITSE JA MAJANDAMINE

 

Märksõnad: keskkonnaministeerium, keskkonnaamet, kohalikud omavalitsused, looduskaitseasutused, kalakasvatajad, kalandusasutused, veekogudega tegelevad arendajad.

 

- Veekogude ökoloogilise ja keskkonnaseisundi hinnangud.

- Järvede tervendamine.

- Vooluveekogude tervendamine.

- Veekogude kaitsekorralduskavade koostamine ja ekspertiis.

- Veekogude funktsioneerimishäirete analüüs.

- Veekogude ökotoksikoloogia.

- Siseveekogude kalavarude hindamine ja ettepanekud optimaalseks majandamiseks.

- Veekogude seisundi hindamine.

- Veekogude bioloogiliste ressursside hindamine ja ettepanekud kasutamiseks.

 

Kalle Olli

Tel 505 6239

E-post kalle.olli@emu.ee

Limnoloogiakeskus