Maive Rute

EPA andis lähtealuse

2004. aastal lugesin Eesti Päevalehest kuulutust, milles teatati, et Euroopa Komisjon korraldab konkursi uute direktorite valimiseks. Otsustasin kandideerida.

Läkski hästi ja aasta hiljem olin Euroopa Komisjonis tööl väikeettevõtluspoliitika direktorina. Olin esimesel ametikohal neli aastat ja hakkasin ringi vaatama. Oli tunne, et olen väikeettevõtluspoliitika alal olulisemad asjad juba saavutanud ja hakkasin otsima uut rakendust Euroopa Komisjoni sees. Komisjonis on juhtimisprintsiip, mille kohaselt direktorid pole oma ametikohal üle viie aasta. Mängureeglid on lihtsad: kui oled juba mõne aja tööl olnud, otsid mõnes teises valdkonnas koha. Sain teada, et teadus- ja arendustegevuse peadirektoraadis ongi direktori koht vakantne, kuna eelmine konkurss ebaõnnestus.

Minu taust pakkus huvi, samuti kogemus, mis võimaldab teadustegevust tuua lähemale rakenduslikule poolele ja siduda tööstuse, põllumajanduse ning elanikkonna vajadustega. Valikul osutus määravaks seegi, et mu varasem kogemus oli seotud poliitikate väljaarendamise ja avalikkusega tehtava tööga.

Minu praegune töö on seotud EL-i teadusprogrammide juhtimisega, eelkõige just selle osaga, mis puudutab põllumajanduse, kalanduse, toiduteaduse, biotehnoloogia uuringute rahastamist ja koordineerimist.

EPA lõpetasin 1991. aastal. Esimene töökoht oli talupidajate keskliidus, kus tegelesin välisprogrammidega.

Olen kiirelt ja tihedalt töökohti vahetanud, pole kartnud võtta uusi riske. Olen alati edasi liikunud, kui tunnen, et suudaksin rohkemat. Esimesed tööaastad nõuandevaldkonnas olid õpetlikud, andsid huvi süvendada spetsialiseerumist, et mitte jääda üldteemadega tegelema.

Liikusin edasi finantsvaldkonda. Järgnevad töökohad olid seotud rahastamise ja laenudega põllumajandusettevõtetele, ettevõtete laenudega kuni ekspordi toetamiseni. Täiesti uus teema oli eluasemelaenu kindlustamine.

Läbivaks jooneks oli väljakutse algatada Eestis uued tooted. Ehitasime üles laenukindlustuse esimesed skeemid, seadsime sisse tiheda koostöö pankadega.

EPA hariduse tugevus on see, et õpe oli seotud praktiliste lahendustega ja põllumajandusega ning andis hea lähtealuse põllumajandusega seotud majandusharudes töötamiseks.

Minu ülikooliaeg erines teiste omast: abiellusin esimese kursuse lõpus, käisin koolis kahe väikese lapse kõrvalt. Sain uskumuse, et kui ei saa, siis kuidagi ikka saab! Alati saab inimestega läbi rääkida. Lõpptulemusena lõpetasin ülikooli täisviielisena.

 

Maive Rute,

Euroopa Komisjoni teadus- ja arendustegevuse peadirektoraadi

biotehnoloogiate ja toidusektori direktor

 

 

 

Fotol: Maive koos abikaasa Jüriga, kes on ka EPA vilistlane ja praegu Euroopa Komisjonis põllumajanduse peadirektoraadis Eesti maaeluprogrammi eest vastutav ametnik.