Raimond Tamm

Kes teeb, see jõuab!

Ülikooliaastatel on suurimaks kunstiks leida tasakaal erinevate, tudengielu seisukohalt oluliste tegevuste vahel. Tagantjärele olen siiralt õnnelik, et suutsin pühenduda tööle üliõpilasesinduses, teha aktiivselt sporti, pidutseda sõpradega ning kõige selle kõrval lõpetada ülikooli cum laude. Võin julgelt kinnitada, et ütlus «Kes teeb, see jõuab» ei ole pelgalt kõnekäänd.

Lõpetasin maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse eriala 2003. aastal ning kaitsesin 2007. aastal samal erialal majandusteaduse magistri kraadi. Lõpudiplom iseenesest ei ole mitte mingisuguseks karjääri ülesmäge kulgemise garantiiks. Ülikoolis omandatud teadmised ning arendatud mõtlemisvõime on eduka karjääri üheks eelduseks, kuid ainult sellest ei piisa. Enda kogemusest võin kinnitada, et majandus- ja sotsiaalinstituudi üliõpilasena omandatud teadmised on loonud kindla aluse selleks, et edukalt tööjõuturul osaleda. Õppekava ülesehitus võimaldas mitmekülgse teadmistebaasi kujunemist ning terve hulk säravaid õppejõude tekitas siirast huvi ühe või teise õppeaine vastu.

Tagantjärele on mul väga hea meel ka selle üle, et omal ajal tülikana tundunud praktikumide ja iseseisva praktilise töö osatähtsus õppekavas oli piisavalt suur ning võimaldas tööle asudes valutumalt kohaneda reaalsete tööülesannetega. Viimasel kursusel kasutasin ära võimaluse studeerida vahetusüliõpilasena Inglismaal. Välisõpingute mõju minu hilisemale karjäärile on raske ülehinnata – avardunud maailmapilt, rahvusvahelise suhtlemise kogemus ning täiustunud võõrkeeleoskus on siinkohal vaid üksikud märksõnad.

Minu esimeseks töökohaks oli Tartu üks suuremaid ja tuntumaid ettevõtteid – Estiko-Plastar AS, kellega mul tekkis kontakt juba neile kursusetööna turundusplaani koostades. Kuue aasta vältel töötasin Estikos erinevatel juhtivatel ametikohtadel (tsehhijuhatajast tootmisdirektorini) ning hankisin lisaks ülikooliteadmistele ka arvestatava ettevõtlus- ja juhtimiskogemuse. Järgnevalt asusin pärast tiheda konkursisõela läbimist konsulteerima rahvusvahelist korporatsiooni DuPont, kes oli huvitatud hoogsast äritegevuse laiendamisest Eestis. Eelnevalt kogunenud teadmiste- ja kogemustepagas võimaldas mul edukalt hakkama saada ka rahvusvahelises ettevõtluses ning globaalses majanduskeskkonnas.

Olen alati tegutsenud põhimõtte järgi, et ükskõik mida sa ette võtad, tee seda pühendunult ja südamega. Sihikindlus, töötahe ja usaldusväärsus on ühed peamised isiksuseomadused, mis nii ülikooliõpingutes kui ka hiljem tööjõuturul edu tagavad. Uskuge, inimesed teie ümber märkavad seda ning teie tegutsemisvõimalused järjest avarduvad. Olen üsna kindel, et hiljuti tekkinud võimalus asuda tööle Tartu abilinnapeana tulenes just nimelt eelpool nimetatud tegurite positiivsest koosmõjust.

 

Raimond Tamm,

Tartu abilinnapea