Juhatus

Eesti Maaülikooli Vilistlaskogu juhatus
(valitud üldkoosolekul aprillis 2021)

Külli Annamaa (agronoomia, 1992) kylliannamaa@hotmail.com
Gerlin Järvela (veterinaaria, 2014) gerlin.jarvela@gmail.com
Külli Kell (maakorraldus, 1984) kylli.kell@gmail.com
Ülle Jaakma ylle.jaakma@emu.ee
juhatuse esimees Argo Normak (põllumajandusenergeetika, 1997) normak.argo@gmail.com
Martin Tishler (metsandus ja maaehitus, 2014) martintishler@gmail.com
Mae Alviste (zootehnika, 1989) malviste@gmail.com
Marko Kass (loomakasvatus, 2004)

marko.kass@mail.ee

Ingrid Tamla (põllumajandus- ja keskkonnainstituut, 2016) tamlaingrid@gmail.com
   

Revisjonikomisjon

 
Asso Einberg (majandus- ja sotsiaalinstituut, 2008) asso.einberg@gmail.com
Jaan Lusikas (mehhaniseerimine, 1990) reginett@kodu.ee
Rando Värnik (agronoomia, 1994) rando.varnik@emu.ee

 

 

Vilistlaskogu juhatus jaanuaris 2020. Vasakult Jaan Õunapuu, Mait Klaassen, Mae Alviste, Gerlin Järvela, Külli Annamaa, Ingrid Tamla, Marko Kass, Argo Normak. Foto: A. Hellenurme